Hur ska ett avskedande vara utformat?

FRÅGA
Jag har fått en underrättelse om avsked, men inte fått något skäl till varför. Skall man inte ha rätt att få veta vad som ligger till grund för avskedandet? Jag har bett om överläggning och blivit kallad till sådan den 18/1 och då få dessa presenterade. Men hur skall jag kunna försvara mig om jag inte vet vad som ligger mig till last? Jag har bett att få dessa skriftligen nu omgående men har inte hört något från arbetsgivaren.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Hur ska ett avskedande vara utformat?
Ett avskedande ska vara skriftligt. I avskedandet ska det framgå vad du ska iaktta för att göra gällande att det är ogiltigt, eller om du vill begära skadestånd på grund av avskedandet.

din begäran är arbetsgivaren skyldig att uppge vilka omständigheter som ligger till grund för avskedandet. Även detta ska vara skriftligt om du begär det, se 19 § lagen om anställningsskydd.

I lagen framgår inte hur snabbt avskedandegrunden ska lämnas över skriftligen efter en begäran, men det borde rimligtvis vara innan överläggningen.


Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Alicia Abreu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1926)
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller för en arbetstagare som vill säga upp sig?
2022-01-25 Fråga om uppsägning
2022-01-23 Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?
2022-01-23 Är uppsägningen av mig giltig när verksamheten jag jobbat i övergår till en ny arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (98657)