Hur ska ett arv fördelas mellan föräldrar och deras barn?

2019-09-02 i Arvsordning
FRÅGA
Hej.Vi håller på att göra en bouppteckning efter min frus bror.Han har inga barn, ej heller maka/sambo/reg.partner.Dock lever hans mor.Han har 2 systrar.Blir dessa dödsbodelägare jämte hans mor?Vänliga hälsningar,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga är av arvsrättslig karaktär så blir ärvdabalkens (ÄB) bestämmelser tillämpliga.

Vem eller vilka blir dödsbodelägare?

Om din hustrus bror vid sin bortgång inte hade egna barn så kommer arvet att gå till hans föräldrar (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om din hustrus far inte längre är i livet så kommer hans barn, dvs din hustru och hennes syster, att bli delägare i dödsboet i hans ställe enligt istadarättens princip (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta innebär att din hustrus mor får hälften av broderns kvarlåtenskap och din hustru och hennes syster får dela på faderns del. Din hustru och hennes syster blir alltså dödsbodelägare jämte deras mor.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1320)
2020-01-25 Hur ser arvsordningen ut?
2020-01-23 Är jag arvsberättigad efter min halvsyster när jag inte står med i dödsfallsintyget?
2020-01-23 Barnbarns rätt att ärva då föräldern gått bort
2020-01-23 Hur ska arvet fördelas om det finns ett gemensamt barn med maken och ett särkullbarn?

Alla besvarade frågor (76518)