Hur ska en utfästelse om framtida gåva formuleras?

2019-12-12 i Gåva
FRÅGA
Hej! Jag och min bror har fått ett fritidshus i gåva av vår mamma för ca 15-20 år sen. Det är i stort sett bara jag som nyttjat stugan och också stått för alla kostnader (arrende, försäkring mm). Iom köp nu i september av den tidigare arranderade tomten håller vi på med att bygga nytt. Också detta med mammas pengar (som ett förtida arv för både tomtköp och husbygge). Nu räcker inte pengarna helt utan vi behöver gå in med eget kapital - ca 250 000 kr totalt. Detta säger min bror sig inte kunna göra då han har delad ekonomi med sin fru och hon har inget eget projekt att sätta pengar i. Lite konstigt kan jag tycka då min brors plan är att stugan ska gå i arv till deras gemensamma barn. Jag har då pratat med mamma (som är 95 år, vid sina sinnes fulla bruk och fortfarande bor hemma - men kanske inte så länge till) om att den dagen hennes bostadsrätt säljs så ska pengarna från försäljningen gå till fritidshuset, dvs till mig för täckning av den summa jag ensam kommer att behöva skjuta till nu för att kunna färdigställa huset så att det går att bo där samt också för framtida utveckling av huset. Det finns väl inget hinder för henne att fatta ett sådant beslut? Jag och min bror äger ju stugan gemensamt och så länge mammas pengar arbetar i huset som förtida arv har min bror inga synpunkter. Jag tänker att vi då behöver skriva ett dokument om att detta är mammas vilja, hur pengarna ska användas och som - antar jag - ska bevittnas av några som inte tillhör familjen.Mvh
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns det något hinder för din mamma att fatta ett sådant beslut?

Din mamma har liksom de flesta andra människor i samhället så kallad rättshandlingsförmåga. Det innebär att hon personligen har möjlighet att ingå avtal. Omständigheter som skulle begränsa din mammas rättshandlingsförmåga är om hon av någon anledning skulle vara under förvaltarskap, vara i konkurs eller ha en psykisk störning.

Huvudregeln vad gäller avtal är avtalsfrihet, innebärande att varje person kan sluta avtal om vad som helst inom lagens gränser. Ett beslut som din mamma tar om att i framtiden ge dig pengar för att täcka kostnader som du lagt ut är något som det går alldeles utmärkt att avtala om.

Hur ska avtalet formuleras?

Precis som du nämner i frågan är det alltid bra att formulera avtalsinnehåll i ett dokument av något slag. Som jag förstår det vill din mamma i framtiden, när hon sålt sin bostadsrätt, ge dig pengar för att täcka kostnader för nybygget. Då gåvan inte ska överlämnas med en gång behöver ni inledningsvis upprätta ett dokument där din mamma skriftligen utfäster att hon har för avsikt att ge dig en sådan gåva. Om detta inte görs är utfästelsen nämligen inte giltig, gåvolagen 1 §. Det finns inga formkrav för en sådan utfästelse, men av bevisskäl är det bra om det tydligt framgår att din mamma vill ge dig gåvan, att hon skriver sin namnteckning på dokumentet samt att ni har var sin kopia av dokumentet.

Upprätta gåvobrev: en möjlighet, men inget måste

När det är dags att lämna över penninggåvan kan det göras i samband med ett gåvobrev. När det gäller pengar är det dock inget måste att upprätta ett gåvobrev, men det kan även här vara bra av bevisskäl. Vidare kan det skrivas in gåvovillkor i gåvobrev. Ett sådant villkor skulle exempelvis kunna vara att du enbart får använda pengarna för nybygget och inget annat.

Huvudregeln är att större gåvor från förälder till barn ses som förskott på arv, ärvdabalken 6 kap 1 §. Om ni inte upprättar ett gåvobrev alls eller om det inte skrivs något annat i gåvobrevet är utgångspunkten därför att gåvan kommer ses som förskott på ditt arv. Det finns inget formkrav för gåvobrev innebärande att någon utomstående måste bevittna undertecknandet av dokumentet. Med det sagt är det också möjligt att ha ett vittne, även detta är enbart positivt ur bevishänseende.

Sammanfattning

Din mamma bör upprätta ett dokument där hon skriftligt utfäster att hon har för avsikt att ge dig penninggåvan. Det måste göras för att gåvolöftet ska vara bindande. Det finns inga formkrav för hur ett sådant dokument ska se ut.

När din mamma ger dig gåvan kan detta göras i samband med att ett gåvobrev upprättas. Det är inget måste då gåvan även utan gåvobrev dels kommer att ses som giltig och dels ses som förskott på arv. En anledning till varför det kan vara en god idé att upprätta gåvobrev är dock för att förtydliga att gåvan ska innebära förskott på arv till både dig och din bror. För som jag förstår det äger ni stugan gemensamt men det är enbart du som bekostar nybygget. Genom att upprätta ett gåvobrev kan ni undvika den eventuella situationen att gåvan enbart ses som förskott på arv för din del, vilket hade varit lätt att tro annars om det är du som mottar pengarna.

Som sagt finns det inga formkrav för dessa dokument vilket ibland kan göra formulerandet av dokumenten svårare då en inte har något att utgå från. Ett tips är att det är bättre att vara övertydlig för att inga tvister om avtalets innehåll ska behöva uppstå i framtiden. Om du känner dig osäker gällande hur ni ska formulera utfästelsen och/eller gåvobrevet kan du kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se så kan jag hänvisa dig vidare till vår juristbyrå som kan hjälpa dig att upprätta dokumenten. Du kan också ta hjälp av Lawlines avtalstjänst där du kan använda en färdig mall som grund för gåvobrevet om ni är intresserade av att upprätta ett sådant.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (636)
2020-08-11 Är förbehåll i gåva gällande även mot arvingar till gåvotagaren?
2020-07-27 Överlåtelse av värdepapper till sitt barn
2020-07-22 Kan jag ta tillbaka en överlämnad gåva?
2020-07-08 Behöver ett gåvobrev bevittnas?

Alla besvarade frågor (82718)