Hur ska en tolka 5 kap 1 § körkortslagen?

2019-03-19 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag har funderat över denna bestämmelse. Hur ska vi tolka den? 5 kap 1 § körkortslagen (2010:1914)Ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning skanär det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på enlagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkäntföreläggande om ordningsbot eller ett beslut omåtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken ellermotsvarande bestämmelse i annan författning.Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lagbrottmålsdom eller annat likvärdigt avgörande som har meddelatsav en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet.Lag (2010:1914).Betyder det sista stycket att om vi kan jämställa/likställa en handling från exempelvis utländsk polismyndighet med ett godkänt strafföreläggande eller ett godkänt ordningsföreläggande (som utfärdas av åklagare eller polismyndighet här i landet) så bör det kunna ligga till grund för ett körkortsingripande? Det är alltså inte endast utländska brottmålsdomar som kan ligga till grund för ett ingripande?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din tolkning av 5 kap 1 § 3 stycket körkortslagen stämmer bra. Inte enbart brottmålsdomar från utlandet kan läggas till grund för ett körkortsingripande, utan även motsvarande strafförelägganden och förelägganden om ordningsbot som kan jämställas med en svensk dom kan läggas till grund för ett ingripande. Detta läses in i "… eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet". Om du har fler frågor om körkortslagen eller något annat går det bra att ställa en ny fråga till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (592)
2019-07-18 Kan mitt körkort återkallas igen efter grov olovlig körning?
2019-07-18 EES-körkort och svenskt körkort
2019-07-07 Återkallelse av körkort
2019-07-07 Behöver jag ta om mitt körkort helt efter återkallelse på grund av rattfylleri?

Alla besvarade frågor (71168)