Hur ska en tjänst för arbetstillstånd annonseras ut?

2021-09-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Kan ett jobberbjudande för en arbetstillstånd ansökan läggas ut på facebook?kommer det att gälla för migrationsverket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar 6 kap. Utlänningslagen (UtlL). Enligt 2 § andra stycket UtlL får arbetstillstånd endast ges om rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen. Enligt ett ärende hos Migrationsöverdomstolen, MIG 2015:6, är rekryteringsförfarandet förenligt med Sveriges åtaganden om det varit utannonserad under tio dagar.

Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om hur en annonsering ska se ut. Tjänsten måste annonseras ut så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Genom att annonsera hos Arbetsförmedlingens platsbank uppfylls detta krav; när en ledig tjänst utannonseras hos Arbetsförmedlingen blir den också synlig i den europeiska internetbaserade platsportalen Eures, varigenom tjänsten görs tillgänglig även för medborgare i EU/EES och Schweiz. Det är dock möjligt att annonsera ut tjänsten på andra sätt än hos Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren måste då visa att annonseringen motsvarar Eures och varit tillgänglig i alla EU/EES-länder och Schweiz.

Jag kan inte ge dig ett klart svar på om en annonsering via Facebook är tillräckligt. Tidigare har Migrationsverket inte accepterat annonser via Linkedin, dock har EU-kommissionen kritiserat Sverige angående detta och i ett fall uttalat att Linkedin är tillräckligt för att uppfylla de nämnda kraven då det är tillgängligt inom hela EU och har över 400 miljoner användare. Att annonsera ett jobb via Facebook kan vara osäkert, men om arbetsgivaren kan visa att Facebook uppfyller kraven på tillgänglighet inom hela EU/EES och Schweiz så borde det uppfylla annonseringskravet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96471)