Hur ska en provanställning avbrytas?

Personen i fråga har en provanställning och är timanställd ca 15 timmar i veckan. Arbetsgivaren säger upp personen i fråga på ett café där folk kunde höra vad som sades. Är detta en kränkande handling i från arbetsgivaren?

Personen i frågan har också skrivit på ett avtal att jobba kvar i 2 veckor till och detta är mer än anställningskontraktet säger. Personen i fråga noterade att det inte var rätt personnummer när hon kom hem och studerade avtalet. Personen i fråga fick press på sig att skriva under vilket ledde till stress då detta var på en offentlig plats.

Vad gäller? Är kontraktet giltigt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna förutsättningar
Regleringen kring anställning finns i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Jag utgår från att arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal som reglerar provanställningar samt att anställningsavtalet inte innehåller något villkor om uppsägningstid. Jag utgår även ifrån att beskedet om uppsägning egentligen var ett besked om avbrytande av provanställning.

Allmänt om provanställning
Förutsättningarna för en provanställning regleras av 6 § LAS. En provanställning får vara max sex månader lång och övergår därefter i tillsvidareanställning, om inte besked om annat lämnats dessförinnan, 1 och 2 st. Anställningen får avbrytas närhelst parterna önskar men senast vid prövotidens utgång, 2 och 3 st. Avtal om att provanställningen inte får avbrytas under prövoanställningstiden får träffas, 3 st.

Formellt talar man talar alltså inte om uppsägning vid avbrytande av provanställning då en uppsägning kräver saklig grund, ger rätt till uppsägningstid, etc.

Vill arbetsgivaren att anställningen ska upphöra ska denne meddela arbetstagaren och, om denne är medlem i arbetstagarorganisation, även organisationen minst två veckor i förväg, 31 § LAS. Arbetstagaren får dock avbryta anställningen utan vidare varsel.

Underlåter arbetsgivaren att meddela arbetstagaren två veckor i förväg kan hen bli skyldig att utge skadestånd till arbetstagaren enligt 38 § LAS.

Angående beskedet om provanställningens avbrytande
Att i offentlig miljö ge någon besked om att deras anställning inte kommer fortsätta kan ses som klandervärt men det finns tyvärr inga rättsliga medel att ta till mot detta.

Angående fel personnummer på avtalet
Enligt sedvanliga principer för avtalstolkning ska den så kallade "gemensamma partsavsikten" vara vägledande för tolkning av ett avtal, alltså vad parterna ville med avtalet när de ingick det.

Utifrån vad du berättar råder det nog ingen tvekan om att personen ifråga ingick avtalet för sin egen räkning, även om personnumret inte stämde överens. Det nya avtalet torde därför vara giltigt.

Slutsats
Som du beskriver det kan arbetsgivaren ha brustit i sin meddelandeskyldighet angående provanställningens upphörande. Detta skulle möjligen kunna utgöra skäl för skadeståndstalan. Jag råder därför dig att kontrollera ifall det är så att meddelandet gjordes senare än två veckor före provanställningens slutdatum.

Vi du gå vidare med ärendet rekommenderar jag att du kontaktar en yrkesverksam jurist.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes WeisterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000