Hur ska en förundersökning bedrivas när den misstänkte är under 15?

2020-05-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
när ska eller får förundersökningen inledas beträffande den som är under 15 år
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Barn som är under 15 är minderåriga och kan inte hållas ansvariga för brott. Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare(LUL). En förundersökning mot en omyndig ska ske snabbt, och senast inom sex veckor från det att barnet fick reda på att denne misstänktes. Om utredningens beskaffenhet kräver det kan tiden bli längre. (LUL 4 §).

Vid grova brott som mord kan en domstol pröva skuldfrågan genom en bevistalan. En bevistalan sker endast på begäran av barnets vårdnadshavare, socialnämned eller Socialstyrelsen. Annars så kan förundersökningen användas till att fatta beslut om stöd- och vårdinsatser för den misstänkte.

Sammanfattning

En förundersökning mot barn under 15 ska alltså ske om barnet är misstänkt för ett brott så att det kan utredas om särskild vård behövs. Det är ett uttryckligt mål i lagen att förundersökning ska ske skyndsamt men utredningen får ta så lång tid som är skäligt utifrån omständigheterna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88421)