FrågaFAMILJERÄTTBodelning20/03/2018

Hur ska en bodelning se ut?

Jag ska skilja mig och skriva en bodelning. Vi har en hyresrätt som står på mig och vi har lite möbler som vi har delat upp. Hur detaljerad ska bodelningen vara, vi har inget av större värde. Vi har dessutom äktenskapsförord om att vi behåller våra egna pengar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För bodelningar finns inget förutbestämt sätt för hur det ska upprättas, utan det är upp till er själva hur ni vill upprätta ett. Det enda som kan sägas är, att Högsta domstolen har i ett mål från 1994 (NJA 1994 s. 265) stadgat en minsta fördelningsnivå som måste kunna utläsas ut bodelningsavtalet för att avtalet ska anses som giltigt. HD sa att man, i bodelningsavtalet, måste kunna utläsa att skifte skett och att makarna är överens. Det ställs således inga krav på att viss egendom måste anges eller hur den har fördelats. Det man istället tar sikte på är om man i avtalet kan utläsa ett skifte och om makarna inte har några vidare anspråk mot varandra.

Vill ni emellertid ha hjälp med detta, så rekommenderar jag att ni kontaktar våra jurister (juristbyrå). För att se hur själva förfarandet ska gå till kan jag rekommendera Skatteverkets förklaring (här).

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000