Hur ska egendom fördelas mellan sambor vid en separation?

2021-04-15 i Bodelning
FRÅGA
Hej! När jag och min sambo skulle flytta ihop till en större lägenhet så la min sambo in 800 000kr från hans första försäljningsintäkt, från hans första lägenheten. jag hade möjlighet att lägga in 50 000kr. Vi köpte en lägenhet tillsammans. Utöver pengarna från försäljningen av den första lägenheten tog min sambo med sig möbler (50 000kr) tv apparater (12 000 kr) samt sin bil ( 30 000kr ) till den nya bostaden. Vi köpte dock nya köksstolar tillsammans för totalt 2 000kr. Efter att vi har bott med varandra ett år ska vi gå skilda vägar och flytta isär. Min sambo menar dock att han har rätt att få tillbaka alla pengar han har lagt in lägenheten eftersom han betalade mycket mer. Jag menar däremot att vi ska dela lika på allt, såväl bostaden som det som min sambo har tagit med sig från förra bostaden. Vad gäller? hur kan vi göra en bodelning utifrån gällande rätt. jag kan poängtera att samtlig egendom är värderad till samma pris som vid köp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fall är det sambolagen (SL) som gäller. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av er begär det. I en bodelning fördelas samboegendomen mellan samborna (8 § första stycket SL). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SL).

Utifrån din fråga förstår jag det som att lägenheten ni har köpt tillsammans är en del av en byggnad som ni innehar som bostadsrätt som ert gemensamma hem, som ni har köpt för gemensam användning. Detta gör att bostaden utgör samboegendom och därmed ska delas lika mellan er vid bodelningen (5 § första stycket tredje punkten SL). Detta kan dock förändras om ni har ett samboavtal där ni har avtalat om en annan fördelning, men då du inte nämner det i din fråga utgår jag från att något sådant inte finns (9 § första stycket SL).

Gemensamt bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SL). En bil ses inte som en del av det gemensamma bohaget och är därmed inte en samboegendom. Bilen ska alltså inte ingå i bodelningen.

Vad gäller möblerna som din sambo tog med sig så krävs det att möblerna har förvärvats för gemensam användning för att de ska utgöra samboegendom. Detsamma gäller tv-apparater som ses som inre lösöre och därmed samboegendom. Som jag tolkar det har din sambo köpt dessa saker till sin första lägenhet och har det då inte köpts med tanken att ni ska använda dessa gemensamt så är det inte samboegendom. Om det är på detta sättet så ska möblerna och tv-apparaterna inte ingå i bodelningen. Har han däremot köpt sakerna under tiden ni var tillsammans och tänkt att ni sedan ska ha detta i den lägenheten ni köper tillsammans så ska det ses som ert gemensamma bohag och ingå i bodelningen.

Sammanfattning

Lägenheten verkar ni ha köpt tillsammans för att ha som ert gemensamma hem och ska därmed ingå i bodelningen. Värdet av den ska då fördelas lika mellan er oavsett om en av er har betalat mer vid köpet. Vad gäller möblerna och tv-apparaterna så är syftet med köpet det som avgör om det ska ingå i bodelningen eller inte. Var syftet att det skulle vara ert gemensamma bohag så är det samboegendom, men om din sambo köpte det för eget bruk så är det inte samboegendom. En bil däremot ses inte som samboegendom och ska inte tas med i bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2898)
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning
2021-10-18 Försäljning av samägt hus under skiljsmässa
2021-10-17 I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?

Alla besvarade frågor (96466)