Hur ska arvet fördelas och vilka är arvsberättigade?

Min bror har dött, Min syster är död har 2 barn. Mina båda föräldrar är döda ärver jag ensam eller skall det delas med Mina systers barn. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Bestämmelser om hur arvet ska fördelas finner du i ärvdabalken (ÄB)

Hur ska arvet fördelas? 

I svensk rätt delas arvingar upp i tre arvklasser med olika rätt till arvet, den så kallade parentelprincipen . Vidare enligt stirpalgrundsatsen tar varje gren inom en arvsklass lika del i kvarlåtenskapen. Om en arvinge avlidit, finns en generell rätt för dennes barn att träda in i dennes ställe enligt istadarätten enligt 2 kap. 1- 3 §§ 2 st ÄB

De tre arvsklasserna delas upp i bröstarvingar (barn) enligt 2 kap. 1 § ÄB, föräldrar och dess avkomma, alltså syskon, enligt 2 kap. 2 § ÄB samt mor och farföräldrar och deras barn enligt 2 kap. 3 § ÄB

För att besvara frågan hur din brors arv ska fördelas utgår jag från att han inte har några barn då det inte framkommer i frågan. Således finns det inga bröstarvingar i den första arvsklassen som ska ärva din bror. I den andra arvsklassen finns inte längre din och din brors föräldrar kvar i livet. Däremot är du arvsberättigad och tillhör den andra arvsklassen och likaså din systers barn, då de träder i din systers ställe enligt istadarätten som ovan beskrivit. 

Sammanfattningsvis kan således sägas att såväl du som din systers barn är arvsberättigade och ska dela på arvet. Du har rätt till brors halva kvarlåtenskap och din systers två barn får dela lika på den andra hälften av kvarlåtenskapen. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Med vänlig hälsning, 

Maja VinstenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”