Hur ska arvet beräknas?

Hej!Min man och jag är gifta. Vårt gemensamma egendom uppgår till 3 000 000 kr (det är hus, bil, pengar på banken osv). Hur ska arvet fördelas? Vad händer om jag dör? Vi har följande släkt som kan vara relevanta för arvet. Dessa är då C, som är vår gemensamma son, R är också vår gemensamma son. Sedan har vi H som är min makes son från ett tidigare förhållande. Tack för svar.Hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Gifta par omfattas av äktenskapsbalken (ÄktB). När det gäller arvsordningen så regleras det i ärvdabalken (ÄB).

Allmänt om arv vid äktenskap
När en make avlider upplöses äktenskapet, 1 kap. 5 § ÄktB. I dessa fall blir bodelning mellan makarna aktuell (9 kap. 1 § ÄktB), vilket innebär att man ska räkna samman makarnas tillgångar och skulder och sedan ska detta delas lika mellan makarna, 11 kap. 1-3 §§ ÄktB. Det är bara makarnas gemensamma egendom - det som kallas för giftorättsgods, som ska ingå i bodelningen, 10 kap. 1 § ÄktB. Allting som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB.

Det som den avlidne får från bodelningen är det som blir föremål för arv för den avlidnes arvingar, inklusive det som den avlidne har som enskild egendom. Detta ska sedan fördelas lika mellan de legala arvingarna, 2 kap. 1 § ÄB. Bröstarvingarnas möjlighet att få ut sin del av arvet påverkas av äktenskapet på så sätt att arvet kommer tillfalla den kvarlevande maken tills vidare, 3 kap. 1 § ÄB. Bröstarvingarna får ut sin del av arvet genom något som kallas för efterarv, vilket innebär att bröstarvingarna får tillgång till sin del av arvet först när den kvarlevande maken avlider, 3 kap. 2 § ÄB.

Vad gäller om du dör?
När du dör blir det alltså aktuellt med bodelning mellan dig och din make, 9 kap. 1 § ÄktB. Eftersom du anger att er gemensamma egendom är 3 000 00 kr så är det detta som ska delas mellan dig och din make enligt 10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 1-3 §§ ÄktB.

Det innebär att efter bodelningen kommer din make få ut 1 500 000 kr från bodelningen, och din sida kommer få 1 500 000 kr som blir föremål för ditt arv.

Enligt den legala arvsordningen ska arvet gå till dina barn - dina bröstarvingar som ska dela lika på arvet, 2 kap. 1 § ÄB. Som bröstarvingar räknas i ditt fall C och R, som alltså ska dela lika på 1 500 000 kr, vilket innebär att de har rätt till 750 000 kr vardera från dig i arv. H har inte rätt att få arv från dig eftersom H inte räknas som bröstarvinge. H får istället arv från din make när han avlider.

Eftersom du är gift med din make gäller dock de särskilda reglerna vid äktenskap som innebär att din make kommer att få arvet tillsvidare, istället för dina barn, 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att din make kommer att få totalt 3 000 000 kr, där 1 500 000 kr är hans egna att göra vad han vill med, medan han förfogar över den delen som utgör dina barns arv. Dina barn har alltså fortfarande rätt till arvet, men i form av efterarv. Det är först när din make dör som barnen ut sin del av arvet. Detta regleras som en kvot, inte en summa. I ditt fall utgör barnens arv 1 500 000 kr av de 3 000 000 kr som din make totalt fick när du dog, vilket innebär att kvoten blir 1/2 (1 500 000/3 000 000). När din make sedan dör ska alltså hälften av hans egendom (1/2) gå till direkt till dina barn, som får dela lika på den summan. Det som blir kvar av din makes egendom efter att efterarvet har delats ut till C och R är det som blir föremål för din makes arv, och som ska delas lika mellan hans arvingar (C, R och H), 3 kap. 2 § ÄB.

Om vi tar ett exempel för att klargöra saken:
När din make dör har han egendom värd 3 000 000 kr. Hälften av detta (1 500 000 kr) ska gå till C och R i form av efterarv från dig.
C och R får då 1 500 000 kr att dela på från ditt arv, och får alltså 750 000 kr från dig i arv.
Kvar av din makes egendom är då 1 500 000 kr som ska fördelas lika mellan hans legala arvingar - hans bröstarvingar som är C, R och H. Genom arvet från din make får barnen alltså 500 000 kr var.
I arv kommer C och R slutligen erhålla 1 250 000 kr var, där 750 000 kr kommer från dig och 500 000 kr kommer från din make när han avlider (observera att summorna kommer skilja sig beroende på vad din makes egendom är värd när han avlider). H kommer få 500 000 kr i arv från din make.

Sammanfattning
Dina barn skulle få 750 000 kr var från dig i arv, men till följd av ditt äktenskap med din make kommer dessa pengar tillfalla din make. Din make kommer alltså få 1 500 000 kr själv genom bodelningen och 1 500 000 kr från ditt arv, vilket utgörs av dina barns arvsrätt. Dina barn får rätt till sin del av arvet när din make dör i form av efterarv, vilket kommer vara hälften av det värde som din make har när han dör. Barnen ska då dela lika på detta värde. De har även rätt till arv från din make när han avlider.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo