Hur ska arv fördelas när flera familjemedlemmar avlidit under kort tid?

Hej.

Min Fars fru. "Ej min mor" Dog I Maj 2017.

Min Bror dog i Maj 2017.

Min Far dog i Juli 2017.

Min Mor dog i Augusti 2017.

Min Fars fru har en dotter. "Ej min Fars barn."

Min Bror har fyra barn.

Jag är helt förvirrad av detta. Undrar nu. Vem ärver vem och hur fördelas arvs lotterna.

Vore oerhört tacksam för svar.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arven ska fördelas i tur och ordning baserat på när de avled, dvs så här:

1. Din fars fru

2. Din bror (baserat på att du räknat upp din bror efter din fars fru, utgår jag från att han avled efter henne)

3. Din far

4. Din mor

Jag kommer att redogöra för hur var och en av personernas arv ska fördelas med hjälp av ärvdabalken och äktenskapsbalken samt med utgångspunkten att ingen hade något testamente. Du hittar ärvdabalken här och äktenskapsbalken här.

Din fars frus arv

Först och främst ska det göras en bodelning mellan din far och hans fru med anledning av hennes död. Vid bodelningen kommer de att dela lika på det s.k. giftorättsgodset. Din fars frus halva från bodelningen tillsammans med hennes eventuella enskilda egendom, utgör hennes kvarlåtenskap. Denna kvarlåtenskap är det som ska fördelas mellan arvingarna. (1 kap 5§, 7 kap 1§, 9 kap 1§, 10 kap 1§ och 11 kap 3§ äktenskapsbalken)

När någon som är gift dör, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Din far ska alltså egentligen ärva allt. Men eftersom hans fru har ett barn, som inte är hans, blir situationen annorlunda. Nu gäller istället att hennes dotter ärver hela kvarlåtenskapen. Din far får bara ta del av arvet om dottern väljer att avstå en del eller hela sitt arv. Hon kommer i så fall att få en viss del av din fars kvarlåtenskap vid hans bortgång, detta kallas för efterarvsrätt. (3 kap 1, 2 och 9 §§ ärvdabalken)

Viktigt att nämna i sammanhanget är att din far har rätt att få ta del av arvet under en viss förutsättning, även fast dottern skulle vägra avstå en del av sitt arv. Så är fallet när din far inte har egendom som motsvarar fyra basbelopp om han lägger ihop det han fått genom bodelningen och eventuell enskild egendom (fyra basbelopp motsvarar 179 200 kr, år 2017). (3 kap 1§ ärvdabalken)

Din brors arv

En bodelning ska göras om din bror var gift när han avled. Den egendom han får från bodelningen tillsammans med hans eventuella enskilda egendom utgör då hans kvarlåtenskap. Var han inte gift, är all egendom han äger hans kvarlåtenskap. (1 kap 5§, 7 kap 1§, 9 kap 1§, 10 kap 1§ och 11 kap 3§ äktenskapsbalken)

Om din bror var gift, kommer hela kvarlåtenskapen att tillfalla hans fru. I annat fall, går kvarlåtenskapen till hans fyra barn. Dessa ska dela lika på arvet, vilket innebär att de får en fjärdedel var. (3 kap 1§ och 2 kap 1§ ärvdabalken)

Din fars arv

Någon bodelning görs inte nu, eftersom den gjordes när hans fru avled. Den egendom han äger vid dödstillfället utgör hans kvarlåtenskap.

Observera här den avlidna fruns dotters eventuella efterarvsrätt. Valde hon att avstå från sitt arv från mamman, kommer hon att få en viss del av din fars kvarlåtenskap.

Resterande del av kvarlåtenskapen kommer att delas lika mellan dig och din bror. Eftersom din bror är avliden, kommer hans barn, dvs din fars barnbarn, att få dela på din brors del av arvet. (2 kap 1§ ärvdabalken)

Din mors arv

Bodelning ska göras om hon var gift när hon avled. Den egendom hon får från bodelningen tillsammans med hennes eventuella enskilda egendom utgör då hennes kvarlåtenskap. Var hon inte gift, är all egendom hon äger hennes kvarlåtenskap. (1 kap 5§, 7 kap 1§, 9 kap 1§, 10 kap 1§ och 11 kap 3§ äktenskapsbalken)

Om hon var gift, ska egentligen hela kvarlåtenskapen gå till hennes man. Men eftersom hon har så kallade särkullbarn, dvs du och din bror, kommer hennes eventuella make bara få ta del av arvet om du eller din bror väljer att avstå ert respektive arv. Då din bror är avliden, blir det hans barn som får välja om de vill avstå sin respektive del av arvet eller inte. Den som väljer att avstå får efterarvsrätt, vilket innebär att den personen får en del av hennes makes arv när denne senare avlider. (3 kap 1, 2 och 9 §§ ärvdabalken)

Om din mor inte var gift kommer du och din bror få dela lika på hela kvarlåtenskapen. Eftersom din bror är avliden, blir det du och hans barn som tilldelas egendom. Du får hälften och din brors barn får en fjärdedel var av hans halva. (2 kap 1§ ärvdabalken)


Sammanfattning

Din fars frus arv: Hennes dotter (din far får ärva om dottern väljer att avstå eller att han inte fått tillräckligt från bodelningen)

Din brors arv: Hans barn (hans fru ärver, om han var gift)

Din fars arv: Du och din brors barn (OBS! Hans frus dotter kan ha efterarvsrätt)

Din mors arv: Du och din brors barn (om hon var gift ärver maken bara om ni väljer att avstå från ert arv)


Hoppas du har fått svar på din fråga och att det inte längre känns lika rörigt!

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”