Hur ska 2 kap. 5 § 1 st. 7 p. lag (2007:528) om värdepappersmarknaden tolkas?

Min fråga gäller tolkning av Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, 2 Kap. 5§ 7. "fysiska och juridiska personer som för egen räkning handlar med andra finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter och som inte tillhandahåller andra investeringstjänster eller utför annan investeringsverksamhet med andra finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter, såvida de inte...". Min undrar sträcker sig till hur begreppet "eller" ska tolkas i denna text. Är det i dess mening att det möjliggör ett avbrott innan begreppet "eller" så att lagen endera lyder "fysiska och juridiska personer som för egen räkning handlar med andra finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter och som inte tillhandahåller andra investeringstjänster." eller *ska* efterföljande text beaktas, dvs "eller utför annan investeringsverksamhet med andra finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter, såvida de inte..." ? Även om den efterföljande texten *ska* beaktas, tolkar jag det som att den som för egen räkning handlar med andra finansiella instrument än råvaruderivat/dylikt, och som varken tillhandahåller andra investeringstjänster eller utför *annan* investeringsverksamhet överhuvudtaget, gör sig gällande detta stycke. Stämmer det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Hur ska 2 kap. 5 § 1 st. 7 p. lag (2007:528) om värdepappersmarknaden tolkas? 

Lagbestämmelsen innebär att tillståndsplikt inte behövs för fysiska och juridiska personer som handlar för egen räkning med andra finansiella instrument än råvaruderivat, utsläppsrätter eller utsläppsderivat. Det betyder att tillstånd krävs för just handel för egen räkning med ovan sagda finansiella instrument. För att vara tillståndsfri krävs dessutom att en fysisk och juridisk person vare sig får tillhandahålla en investeringstjänst eller utföra någon annan investeringsverksamhet med andra finansiella instrument än råvaruderivat, utsläppsrätter eller utsläppsderivat (prop. 2016/17:162 s. 657). Ovan villkor gäller, så länge den fysiska och juridiska personen inte är en person som listas i lagbestämmelsens a – d punkter

Tolkningen av lagbestämmelsen ska därför göras på följande sätt. För att vara tillståndsfri krävs att man för egen räkning inte köper råvaruderivat, utsläppsrätter eller utsläppsderivat. Vidare krävs att man inte heller får tillhandahålla investeringstjänster eller får utföra annan investeringsverksamhet med andra finansiella instrument än råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter. Uppfyller man inte några av ovan villkor, så måste man söka tillstånd av Finansinspektionen (2:1 lag om värdepappersmarknaden).  

Avslutande ord 

Svaret på din fråga blir därför följande. Vill du bli tillståndsfri, så får du för egen räkning inte köpa och sälja råvaruderivat, utsläppsrätter eller utsläppsderivat, och du får bara tillhandahålla investeringstjänster och utföra investeringsverksamhet med råvaruderivat, utsläppsrätter eller utsläppsderivat. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”