Hur ser oaktsamhetsbedömningen ut vid personskada och hur kan jag kräva skadestånd för sveda och värk?

Ramlat över en rullstolsramp på en färja, inga markeringar och dålig belysning. Öppen fraktur i fotled och krossad höftkula. Operation samma dag i Danmark, Ambulanstransport till Sverige två dag senare, 7 dagar på sjukhus. Utvändig fixering av fotleden 4 veckor sen 4 veckor gips och ej belasta. Försäkringsbolaget ersätter kostnader jag haft men ej något för sveda och värk. Borde inte färjerederiet ge någon form av ersättning. Hur agerar jag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I följande svar utgår jag från att inte känner till samtliga omständigheter. Jag förbehåller mig därför svaret från hur en domstol skulle komma att bedöma situationen.

Bedömningen av ifall du är berättigad till skadestånd för den personskada som du drabbats av genom att du snubblade över rampen kommer att utgå från 2 kap 1 § Skadeståndslagen. Man kan koka ned denna bedömning till en fråga om ifall den som hade ansvaret för att tillförsäkra att ingen skulle kunna komma till skada av rullstolsrampen kan påvisas ha varit oaktsamma genom att hålla gången dåligt upplyst samt underlåta att sätta upp markeringar. Oaktsamhetsbedömningen görs generellt sätt i två led. I det första ska det kunna ses som ett av ansvarig otillåtet risktagande, och i det andra ledet ska skadan vara kausal utifrån det otillåtna risktagandet. Med detta menas att det utifrån en aktsamhetsnorm ska kunna påvisas att ansvarig borde ha agerat annorlunda, samt att din skada just var en sådan följd som utgjorde skälet till att agerandet sågs som ett otillåtet risktagande.

Enligt 5 kap 1 §, ersätts personskada för sådan kostnad som är hänförliga till sjukvård, inkomstbortfall, samt för psykiskt och fysiskt lidande till följd av skadan (sveda och verk, eller lyte och men). Således blir det en fråga om att väcka talan om utfående av skadestånd för sveda och värk vid domstol. Viktigt att notera är att det generellt sett är den som påstår något som bär bevisbördan för att styrka detta inför rätten.

För vidare juridisk rådgivning kan du kontakta vår betaltjänst på info@lawline.se

Adam AskRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”