Hur ser mina utsikter för skadestånd ut?

FRÅGA
HejJag guidade 3 Italienska jägare på tjäderjakt. dom gick på rad ca 20 meter före mig.dom stötte upp en tjäder som flög mellan jägarna bakåt, en av jägarna vände bakåt passerade sina kompisar med osäkrat gevär avlossade sedan två hagelskott bakåt som träffade mig. jag blev träffad med 45-50 hagelkulor. detta skedde för 1,5 års sedan kvarstående men för närvarande är viss förlamning vänster arm samt två operationer vänster öga borttagning glaskropp + linsbyte. ej återställt i dagsläget + vissa psykiska tankar som rörs i huvudet. Mannen åtalad för vållande av svår kroppsskada. snart rättegång. vad har jag möjlighet att få för skadestånd sveda och värk mm mm.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ersättning för personskada

För att du ska få skadestånd krävs att personen som vållat skadan gjort detta uppsåtligen eller av oaktsamhet (2 kap. 1 § SkL). Att vända sig om med osäkrat gevär och avlossa hagelskott bakåt där då är skulle jag säga är oaktsamt, vilket också att han är åtalad för vållande till kroppsskada tyder på.

Eftersom du tillfogats personskada har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader, ersättning för inkomstförlust samt för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) och av bestående art (lyte och men) (5 kap. 1 § SkL).

Du har således rätt till ersättning för t ex egenavgifter när du varit på sjukhuset samt för eventuella mediciner. Vidare har du rätt till ersättning för inkomstförlust om du haft sådan eller kommer ha i framtiden, om du t ex varit sjukskriven från jobbet eller om du inte kommer kunna jobba heltid i framtiden. Vid beräknande av denna ersättning görs dock avräkning med pengar du fått från socialförsäkringen t ex sjukpenning (5 kap. 3 § SkL).

Ersättning för sveda och värk samt lyte och men fastställs som huvudregel med hjälp av hjälptabeller som Trafikskadenämnden fastställer. Ersättning lämnas normalt i förhållande till sjukskrivningsgrad. Om du har vistats på sjukhus är grundbeloppet 4 000 kronor per månad och om du vistats hemma 2 400 kronor. Sedan kan du få visst tillägg för vissa typer av behandlingar. För lyte och men bestäms ersättningen efter vart på kroppen skadan är belägen, skadans svårighetsgrad och din ålder. Eftersom jag inte vet alla detaljer kan jag inte bedöma vilka belopp du har rätt till men du hittar tabellerna här.

Ersättning för kränkning

I vissa fall kan vållande till kroppsskada också ge rätt till kränkningsersättning. För att brottet ska ge rätt till kränkningsersättning har Högsta domstolen sagt att omständigheterna vid brottet ska vara så försvårande att den skadevållandes handling närmar sig en uppsåtlig gärning och därför har samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på den skadelidandes integritet. Detta eftersom att vålla svår kroppsskada på ett sådant sätt kan innebära att man allvarligt kränkt någon genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person (2 kap. 3 § SkL). Om domstolen anser att du har rätt till integritetskränkning så fastställs den enligt 5 kap. 6 § SkL.

Slutsats

Du har stora möjligheter att få skadestånd för personskada eftersom du tillfogats så allvarliga skador och det tyder på att det skett genom vårdslöshet. Jag kan inte uppskatta vilket belopp du har rätt till eftersom det beror på ett antal olika faktorer. Du kan dock kolla på trafikskadenämndens hjälptabeller för att få en liten uppfattning. Om du har rätt till ersättning för kränkning är mer osäkert då du inte tillfogats skadorna genom ett uppsåtligt brott.

Frågan om skadestånd prövas ofta av domstolen i samband med den rättegång som handlar om skadan. Åklagaren är i normalfallet skyldig att hjälpa målsäganden, dvs dig, med skadeståndet i den rättegång som handlar om brottet, om du begär det.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (198)
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta
2021-08-07 Får en målsägare automatiskt tillbaka pengarna som den har blivit bedragen på om gärningsmannen döms för bedrägeri?
2021-07-27 Vad kan man få ersatt efter inbrott?

Alla besvarade frågor (95763)