Hur ser man till att hustrus barn ärver istället för bror?

Jag är gift har inga egna barn, hustrun har 2 barn. Har en bror som har 1 barn. Hur gör jag för att hustruns barn skall ärva mej när jag dör. Inget skall gå till min bror eller hans barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Med anledning av att du skriver att du har en "hustru" så utgår jag från att ni är gifta. Om du avlider upplöses därigenom äktenskapet, och en bodelning ska i så fall göras, enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Den egendom som tillfaller dig genom bodelningen, tillsammans med din enskilda egendom, utgör din kvarlåtenskap. Denna kvarlåtenskap tillfaller enligt lag din hustru med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken, eftersom du inte har några särkullbarn. När din fru sedan avlider erhåller din bror eller hans barn (beroende på om din bror är vid livet) ett s.k. efterarv från dig, vilket innebär att de erhåller en andel i din frus kvarlåtenskap. Detta framgår av 3 kap. 2 § Ärvdabalken.

Enligt din fråga vill du emellertid undvika denna lagstadgade ordning. Du kan då antingen skriva ett testamente där du anger att din fru ska ärva all din kvarlåtenskap med full äganderätt. På så sätt kommer inte din bror eller hans barn att få någon rätt till efterarv. Istället kommer din frus barn då att sedermera ärva din kvarlåtenskap när din fru dör (tillsammans med din frus kvarlåtenskap såklart).

Om du istället önskar att din frus barn ärver din kvarlåtenskap direkt vid din död kan du istället testamentera din kvarlåtenskap direkt till dem. En begränsning finns enligt 3 kap. 1 2 st. ärvdabalken uppställd här: den efterlevande maken har nämligen alltid rätt till egendom som motsvarar 4 prisbasbelopp. På denna regel får inte ett testamente inkräkta. I denna summa på 4 prisbasbelopp inräknas emellertid den efterlevande makens enskilda egendom och den egendom som han eller hon erhöll vid bodelningen.

Önskar du att få hjälp att skriva ett testamente på ovan angivet sätt enkelt få sådan hjälp via får avtalstjänst, som du hittar här.

Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. I annat fall är du välkommen tillbaka med nya frågor eller funderingar i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo