Hur ser lagen på automatiska kyrkklockor och hur de stör allmänheten?

2021-09-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur ser lagen på Kyrkklockor som är automatiska och hur de stör allmänheten? (För mig iallafall som inte är religös eller medlem i Svenska Kyrkan) Tycker det är lite konstigt att ungdomarna inte får lyssna på sin musik vid en mycket lägre volym än vad en kyrkklocka slår.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Hur ser lagen på automatiska kyrkklockor?
Det finns i Svensk lag inga bestämmelser som uttryckligen reglerar just automatiska kyrkklockor och hur dessa kan störa människor. Däremot omfattas klockringning av miljöbalkens regler om miljöfarliga verksamheter. Bestämmelserna om miljöfarliga verksamheter finns till för att reglera verksamheter som genom exempelvis buller (oljud) kan komma att orsaka olägenhet för omgivningen, 9 kap. 1 § miljöbalken. För att det ska röra sig om en olägenhet i miljöbalkens mening måste det röra sig om en olägenhet som kan påverka människors hälsa, 9 kap. 3 § miljöbalken.

I ett rättsfall från miljööverdomstolen (rättsfallet heter MÖD 2002:3) har domstolen konstaterat att klockringning nattetid kan utgöra en olägenhet för människors hälsa om ljudnivåerna överstiger 35dB(A). Klockringning dagtid anses däremot inte utgöra en olägenhet för människors hälsa. Bedömningar om vad som utgör en olägenhet styrs inte av enskilda personers uppfattning utan av vad människor generellt uppfattar som störande. Enligt mig beror detta sannolikt på att klockringningen har en stark kulturhistorisk betydelse i Sverige, och att människor därför generellt sett inte har någonting emot klockringning dagtid.

Varför får ungdomar inte lyssna på musik på allmän plats?
Vad gäller den här frågan är jag osäker på om du syftar på specifika tillfällen eller generellt. Det är inte förbjudet att lyssna på musik i allmänna utrymmen förutsatt att volymen inte är såpass hög att det kan störa allmänheten. Omständigheterna i varje enskilt fall är det avgörande, exempelvis vart och när musiken spelas samt på vilken volym. Från och med första juli i år (2021) kan polisen utfärda böter på plats för förargelseväckande beteende när musiken spelas på sådana volymer att det kan störa allmänheten, 16 kap. 16 § brottsbalken. Vad gäller jämförelsen med klockringning så är ju dessa i regel ganska högljudda, men tillåts som sagt ändå. Att spela musik på offentlig plats tar i anspråk det offentliga rummet i på ett annat sätt än klockringning eftersom det rör sig om enskilda personers agerande.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Zacharias Glavå
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2679)
2021-10-24 Vapenlicens trots tidigare dom för vapenbrott
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?
2021-10-20 Kontaktförbud trots gemensamma barn?
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?

Alla besvarade frågor (96515)