Hur ser fördelningen av efterarvet efter min moster ut?

Blivit kallad till bouppteckning efter min moster som gick bort för 5 år sedan. Hon var gift och nu har maken dött. Maken har en dotter. Min morbror, bror,jag och våran kusin är kallade. Finns inget testamente. Min moster och man ägde en bostadsrätt. Lägenheten var skriven på min moster.

Hur ser fördelning ut på arvet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då en person avlider är det dennes barn som ärver i första hand. Din moster hade inga barn om jag förstod det rätt. I andra hand är det den avlidnes föräldrar som ärver (din morfar/mormor). Jag utgår ifrån att dessa är avlidna då du inte nämner dessa. Om föräldrarna är avlidna är det föräldrarnas barn som ärver, den avlidnes syskon. Detta innebär att det är din mor och din morbror som ska dela på arvet efter din moster, de får 50 % var. Om någon av dessa skulle ha avlidit ärver deras barn istället. Om exempelvis din mor är avliden kommer alltså du och din bror att få dela på hennes andel (då får ni 25 % av arvet var).

Det jag nämnt ovan rör endast din mosters kvarlåtenskap, inte hennes makes. Hennes makes kvarlåtenskap kommer istället gå till hans dotter som får 100 %, om det inte finns något testamente som säger annorlunda. Nu när maken har gått bort kommer man nämligen att räkna ut hur mycket av hans egendom som utgör din mosters arv och hur mycket som är hans. Därefter kommer arvet att kunna fördelas på olika sätt, som jag nyss nämnt.

I bodelningen som gjordes för 5 år sedan fördelades egendomen på ett visst sätt, mostern fick en andel och maken en annan. Vi kan exempelvis säga att mostern ägde totalt 200 000 kr när bodelningen hade gjorts efter hennes bortgång. I samma stund ägde maken 100 000 kr. Din mosters andel gick därefter till maken eftersom dessa var gifta, maken fick då totalt 300 000 kr (200 000 + 100 000). Mosterns andel var då 2/3 av makens totala egendom (200 000 av 300 000 kr). Nu, fem år senare när maken gått bort, kan vi säga att maken hade 150 000 kr kvar. Efterarvet efter din moster är då 2/3 av 150 000 kr, det vill säga 100 000 kr. Detta innebär att 100 000 kr ska fördelas mellan mosterns släktingar och 50 000 kr mellan makens.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo