Hur ser domstolen på fängelsestraff? Vad kommer hända med mina barn om jag hamnar i fängelse?

2020-11-22 i Påföljder
FRÅGA
Jag har blivit åtalad för falsk tillvitelse och riskerar fängelse, jag mår väldigt dåligt över detta då jag har två barn som är 3 år och den andra är 20 månader som jag är ensamstående till, jag är ostraffad sen innan och har jobb. Egen bostad. Hur brukar tingsrätten titta på detta? Asså jag gör vad som helst för att inte hamna i fängelse för vad kommer då hända med mina barn?.. Mvh en orolig mamma
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag beklaga din situation, jag förstår att det kan kännas jobbigt och jag hoppas att mitt svar kan hjälpa något.

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (förkortas BrB). Inledningsvis vill jag säga att jag inte kan ge dig ett konkret svar på om hur ditt eventuella straff kommer se ut – det är nämligen helt domstolens sak att avgöra. Det jag dock kan göra är att redogöra generellt för läget och via det förhoppningsvis ge dig ökad förståelse för din situation.

Vid brottet falsk tillvitelse riskerar man precis som du säger fängelse. Det fängelsestraff som kan komma på fråga är fängelse lägst fjorton dagar upp till två år, alternativt böter eller fängelse upp till sex månader om brottet är att anse som ringa (15 kap. 7 § BrB).

Presumtion mot fängelse

I Sverige dock en presumtion för fängelsestraff. Denna presumtion innebär att vi i Sverige helst döma till annat före fängelse för att på så sätt undvika fängelsestraff förutom där det verkligen behövs. Det ses dessutom ofta som olämpligt att döma fängelse som påföljd om det finns andra alternativ istället (30 kap. 4 § BrB).

Om det i ditt fall, då under förutsättning att du överhuvudtaget döms, inte anses nödvändigt med fängelse kan du istället dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn. För att dömas till fängelse kan i regel sägas att det ska finnas starka skäl för just fängelse.

Villkorlig dom kan dömas ut om brottet kräver strängare straff än böter, vilket är fallet för dig förutsatt att det inte rör sig om ringa brott. En villkorlig dom ses som en mildare påföljd än fängelse (27 kap. 1 § BrB). Ibland kan villkorlig dom även dömas ut om det saknas särskild anledning att tro att du kommer göra dig skyldig till fortsatt brottslighet (30 kap. 7 § BrB). Här beaktas t.ex. att man lever ett ordnat liv med jobb och bostad, vilket du verkar göra. Därutöver beaktas hur man mår efter gärningen, ångrar man sig är det ett tecken på att risken för fortsatt brottslighet är låg.

En villkorlig dom kan förenas med t.ex. böter eller samhällstjänst. Här gäller också en prövotid på två år (27 kap. 2 § och 3 § BrB). Missköts den villkorliga domen kan det leda till t.ex. en varning, ändring av ett eventuellt skadestånd eller fängelse (27 kap. 6 § BrB).

Skyddstillsyn kan istället dömas ut om man tror det kan hjälpa med att bidra till att du avstår från att begå nya brott i framtiden (30 kap. 9 § BrB).

Annan som drabbas oskäligt hårt av straffet ska också beaktas i domstolens bedömning. Här spelar det faktum att du har två barn roll och kan komma att påverka domstolens bedömning. Domstolen ska m.a.o. se till om det finns någon annan som kan drabbas oskäligt hårt av straffet. En ensamstående med minderåriga barn bör särskilt beaktas. Detta framgår inte av lag utan istället av ett prejudikat från HD (NJA 1991 s. 471).

Vad som händer med dina barn om du hamnar i fängelse

Om du skulle hamna i fängelse kommer de sociala myndigheterna att undersöka den bästa tänkbara placeringen för dina barn. De försöker i första hand att placera barnen hos någon närstående, t.ex. morförälder, syskon eller nära vän till dig.

Sammanfattning

För det aktuella brottet riskerar du fängelse. Däremot finns en presumtion mot fängelse i Sverige och enligt denna ska domstolen i första hand välja en annan påföljd än fängelse, endast där det inte är lämpligt med en annan påföljd bör fängelse väljas. Här kan det istället bli aktuellt med villkorlig dom eller skyddstillsyn. Faktorer domstolen tar hänsyn till i sin bedömning är t.ex. ett ordnat liv (jobb och bostad), risk för fortsatt brottslighet och barn. Hamnar du i fängelse kommer dina barn placeras av de sociala myndigheterna där det är mest lämpligt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1515)
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (92198)