Hur ser den svenska arvsordningen ut?

2021-07-20 i Arvsordning
FRÅGA
Min mamma äger en bostad själv. Hon har haft en inneboende hos sig i 20 år. Hon har betalat alla lån räkningar och hans mobil/ bredband. Och alla tillkommande räkningar på hus och bil.Hennes önskan var att vi syskon skulle ärva henne. Han fick inte skriva sig på adressen. Kan han ärva halva huset ändå? Nu är hon avliden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din mor har haft en inneboende hos sig samt att hon inte har upprättat ett testamente. Du undrar ifall denna inneboende kan ärva hälften av huset fastän din mamma har levande bröstarvingar (i detta fall: hennes levande barn) som ska ärva henne.

För att besvara din fråga så avser jag att redogöra för den svenska arvsordningen först.

Hur ser arvsrätten ut i Sverige?

Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje.

Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat.

Hur påverkar ett testamente arvsrätten?

Man utgår alltså från den svenska arvsrätten vid avsaknad av ett giltigt testamente. Detta innebär dock att någon som väljer att testamentera sin egendom (testator) har en möjlighet att sätta arvsrätten ur kraft. Testatorn har typiskt sett omfattande möjligheter att fördela sin kvarlåtenskap såsom denne önskar.

Det framgår däremot inte att din mamma ska ha upprättat ett testamente, så då utgår jag från att det är arvsrätten som styr.

Vad gäller i ditt och dina syskons fall?

I ditt fall är du och syskonen bröstarvingar i förhållande till din mamma och enligt den gällande arvsklassen ska ni ärva all moderns kvarlåtenskap jämnt fördelat. Förutsatt att den inneboende inte är arvsberättigad enligt den svenska arvsrätten samt att inget testamente är upprättat så kan inte den inneboende ärva halva huset.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victoria Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1667)
2021-09-23 Vem ärver min bror?
2021-09-22 Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?

Alla besvarade frågor (95801)