Hur ser den legala arvsordningen ut? Vem ärver mig?

Min man har en dotter . Jag har inga barn, om jag skulle dö före honom ärver mina syskon mig då?Min man har en dotter . jag har tre syskon , inga barn . vi är gifta. om jag döe före min man ärver mina syskon det som är min enskilda egendom ? vi har äktenskapsförord..

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag först att redogöra för vad som händer när en gift person avlider samt förklara vem som är arvsberättigad enligt den legala arvsordningen (punkt 1-3). Under punkt 4 besvarar jag hur din situation blir om du skulle avlida före din make.

Både äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) är tillämpliga för din frågeställning.

(1) Vad händer när en gift person avlider?

När en gift person avlider görs det först och främst en bodelning. I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå. Om det inte finns något giftorättsgods utan bara enskild egendom behöver ingen bodelning göras. Egendom kan göras enskild genom exempelvis ett äktenskapsförord (9 kap. 1 §, 10 kap. 1 § samt 7 kap. 2 § ÄktB). Den avlidnas sida i bodelningen samt dennes enskilda egendom utgör den avlidnas kvarlåtenskap och är det som ska fördelas genom arv.

(2) Hur ser den legala arvsordningen ut?

Om det inte finns något testamente fördelas arvet enligt den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen är det först och främst den avlidnas bröstarvingar, dvs barn, som ska ärva. Alla barn tar lika lott. Om barnen avlidit tar eventuella barnbarn arvet (2 kap. 1 § ÄB).

Om det inte finns några barn eller barnbarn är det den avlidnas föräldrar som ska ärva. Föräldrarna tar hälften var av arvet. Om någon av föräldrarna har avlidit delar syskonen på sin förälders andel. Om båda föräldrarna är avlidna fördelas arvet helt på syskonen. Om något syskon är avlidet tar dennes barn (dvs syskonbarn) den delen av arvet (2 kap. 2 § ÄB).

Om varken föräldrar, syskon eller syskonbarn finns fördelas arvet på den avlidnas mor- och farföräldrar. Är dessa avlidna delar deras barn på arvet, dvs den avlidnas mostrar, fastrar, farbröder eller morbröder (2 kap. 3 § ÄB).

(3) Ärver efterlevande make någonting?

Om den avlidna var gift ska arvet tillfalla den efterlevande maken. Detta gäller inte om det finns särkullbarn till den avlidne, då har barnet rätt att få ut arvet (3 kap. 1 § ÄB).

Om särkullbarnet är enda arvinge och således ärver allt får den efterlevande maken ingenting. Det finns dock en skyddsregel för efterlevande make för att förhindra att små hem splittras. Efterlevande make har rätt att få ut summan av fyra prisbasbelopp, antingen genom bodelning eller genom arv. Fyra prisbasbelopp motsvarar år 2018 182.000 kronor. Denna regeln går före särkullbarnets rätt till sitt arv.

(4) Om jag skulle dö före min man, vem ärver mig?

Eftersom du är gift och inte har några barn innebär det att din make kommer att ärva dig. Om dina föräldrar eller syskon fortfarande lever när din make sedan dör har de rätt till ett efterarv från dig eftersom de egentligen var dina närmsta arvingar (3 kap. 2 § ÄB). Din man kommer även att ärva din enskilda egendom eftersom det är en del av din kvarlåtenskap. Att egendom är enskild innebär endast att den inte kommer att ingå i en bodelning.

Om din make avlider före dig kommer hans barn att ärva honom. Du har bara rätt till ett belopp av fyra prisbasbelopp enligt skyddsregeln. Eftersom det är ett särkullbarn (dvs inte ert gemensamma) ärver hen allt och har rätt att få ut sitt arv direkt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler frågor så lämna gärna en kommentar eller ställ en till fråga.

Med vänliga hälsningar


Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo