Hur ser betalningsansvaret ut för lån om man äger olika andelar i gemensam bostad och vad gäller om någon av delägarna går bort?

FRÅGA
Jag och min sambo köpte gård för 4 år sen. På köpeavtalet står det att han äger 2/3 av gården och jag 1/3. Lånen till banken har vi tillsammans det vill säga där står inga procentandelar. Hur blir det om vi säljer? Ska jag betala halva lånet men bara få en tredjedel i vinst? Gäller samma samma sak om någon av oss går bort? Vi har barn men inga gemensamma.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag förstår det som att du äger en tredjedel av gården samt att det inte finns några andra avtal som reglerar hur ni delat upp lånet eller vinsten.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur betalningsansvaret ser ut för lån och hur man kan reglera detta genom avtal.

Din fråga regleras i skuldebrevslagen (skrbL) och sambolagen (samboL).

Vem ska betala lånet?

När man talar om betalningsansvar i dessa situationer måste man dela upp frågan till: 1) hur ser förhållandet till banken ut? Och 2) Hur ser ert inbördes förhållande ut?.

I förhållande till banken har ni troligtvis ett s.k solidariskt betalningsansvariga för lånet på gården. Solidariskt betalningsansvar betyder att banken har rätt att vända sig till vem som helst av er för att få betalt för sitt lån (2 § skrbL). Skulle en av er betala hela lånet (eller mer än den andel ni kommit överens om) har den andre rätt att kräva tillbaka det överskjutande beloppet av den andre genom en s.k regressfordran.

Inbördes har ni möjlighet att skriva ett avtal exakt hur stor del av lånet ni ansvarar för samt hur vinsten ska fördelas. Rimligen så delas detta upp utifrån andelarna ni äger i gården. Banken har inget med detta avtalet att göra utan kan trots er inbördes reglering söka betalt hos var och en av er. Däremot så ligger avtalet till grund för den eventuell regressfordran som uppstår om en av er betalar mer än vad ett inbördes avtal föreskriver.

Vad sker om någon av er går bort?

Sambos har rätt att begära bodelning om en av samborna går bort (8 § andra stycket samboL). Således ska det gemensamma hushållet delas lika (jfr 14 § samboL). Om det är så att er gård bedöms utgöra samboegendom, dvs vara införskaffad för gemensamt bruk så kan det vara så att den efterlevande sambon övertar den andelen som tillhörde den avlidne sambon genom bodelning.

Slutsats

Min bedömning är att ni inbördes reglerar hur vinst och lån ska fördelas. Om ni avser att fortsättningsvis vara sambos kan detta göras genom ett s.k samboavtal (9 § samboL). Om det inte står någon särskild fördelning på lånet på det avtalet ni har med banken så kommer de förvänta sig att ni delar på lånet. Därför blir det viktigt att ni inbördes reglerar denna saken. Ni kan självklart kontakta banken och begära att ert avtal med dem också ändras.

Om du behöver ytterligare hjälp med ett samboavtal eller hur ni ska gå vidare är du välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93215)