Hur ser arvsrätten ut om ett barn dör?

Hej, Jag är en mamma till en son som är 27 år. Han är sjuk och har inte lång tid kvar. Han har ingen sambo eller barn. Han har en halvbror till samma pappa. Pappan lever inte. Jag undrar hur arvet ser ut?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar din sons sjukdom.

Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer fortsättningsvis utgå från att din son inte upprättat något testamente.

Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom din son inte har några barn går arvet istället vidare till den andra arvsklassen, som består av arvlåtarens föräldrar, och om dessa är avlidna, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). Det är alltså egentligen du och din sons far som, om er son avlider, ska dela på hans kvarlåtenskap. Hans far är dock inte vid livet och den del av din sons arv som skulle ha tillfallit hans far tillfaller då istället hans halvbror.

Enligt något som kallas stirpalgrundsatsen så ärver varje gren inom en arvsklass en lika stor del av kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § andra stycket). Om din son inte upprättat något testamente är det alltså du och din sons halvbror som kommer ärva honom och ni kommer göra det till hälften var.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia EngdahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo