Hur ser arvsrätten ut när personen inte har några barn utan enbart syskon varav endast ett syskon är vid liv?

2019-03-10 i Arvsordning
FRÅGA
Har en moster som gott bort hon var gift mellan 1944-48 då han avled sjukdom hon omgift igen mannen dog 1988 inga barn i något av äktenskapen hon har 6 syskon en kvar i livet. hur är arvsrätten då
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om arv finner du i Ärvdabalken (ÄB).

I första hand är det personens barn som ärver (2 kap. 1 § ÄB) Eftersom din moster inte hade några barn är det i andra hand hennes föräldrar som ska ärva (2 kap. 2 § ÄB). Med tanke på de årtal du uppgett utgår jag ifrån att din mosters föräldrar inte är vid liv.
I sådant fall är det hennes syskon som ärver (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om de syskonen som har avlidit har barn, träder de in i syskonets ställe och tar lika lott. Det innebär att om alla 5 avlidna syskon har barn som är vid liv, så ska de tillsammans med det syskonet som är vid liv ärva din moster. Arvet delas då lika mellan de 6 syskonen, för de syskon som inte är vid liv så går arvet vidare till deras barn.

Exempelvis: A har gått bort och efterlämnar 300 000 kr. A har inga barn och ingen make. A har sex syskon varav endast en är vid liv. A kvarlåtenskap delas då mellan dessa sex syskon = 300 000/6 = 50 000kr. Syskonet som är vid liv kommer då att ärva 50 000 kr. Om alla 5 avlidna syskon har barn kommer deras 50 000 kr gå vidare till deras barn. Om någon av de avlidna syskonen har flera barn kommer de 50 000 kr delas lika mellan antalet barn.

Hoppas att du har fått hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1216)
2019-08-22 Hur ska ett arv fördelas mellan arvlåtarens syskonbarn?
2019-08-21 Hur fördelas arvet när en efterarvinge har avlidit innan efterlevande make?
2019-08-17 Fördelning av arv
2019-08-16 Kan dödsbon ärva?

Alla besvarade frågor (72173)