Hur ser arvsrätten efter syskonpar ut?

2020-06-02 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,Ärver en bror automatiskt efter den avlidna systern ?Kan man förhindra detta genom ett testamente, som skulleutesluter broderns ev. del ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Hur ser arvsrätten efter syskonpar ut?

Om systern vid sin bortgång inte har några barn så kommer arvet att gå vidare till de nästkommande arvsklasserna. Nästa i turordningen att ärva är syskonens mor och far (2 kap, 2 § ÄB). Om någon av dessa eller båda inte längre är i livet så kommer arvet att gå vidare till deras barn, systerns bror (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Denna arvsrätt är inte förenad med rätt till laglott vilket innebär att systern är fri att genom testamente bestämma om hon önskar att hennes kvarlåtenskap ska fördelas annorlunda. I testamentet så kan systern om hon önskar föreskriva att brodern helt ska uteslutas från ett kommande arv.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1550)
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror
2021-01-14 Vem är en "aster"?

Alla besvarade frågor (88294)