Hur ser arvsordningen ut vid omgifte?

Hej

Hur fördelas arvet efter min farfar?

Farfar gick nyligen bort, farmor är borta sen länge, en månad efter går min pappa bort. Min pappa var omgift utan nya barn och har inget upprättat testamente.

Går arvet in i pappas dödsbo pga han levde vid farfars död, eller går arvet till mig och min bror?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag börja med att beklaga sorgen efter din far och farfar. Vidare finns bestämmelser som reglerar din fråga i ärvdabalken (ÄB).

Hur ska arvet efter din farfar fördelas?

Eftersom din pappa är din farfars bröstarvinge och eftersom han fortfarande var vid livet när din farfar gick bort så kommer arvet inledningsvis att gå till din pappa (2 kap. 1 § ÄB). Om din pappa hade syskon som var i livet vid din farfars bortgång så kommer kvarlåtenskapen efter din farfar att fördelas lika mellan dem.

Hur ska arvet efter din pappa fördelas?

Den kvarlåtenskap som din farfar efterlämnar kommer alltså att ingå i din pappas dödsbo och kommer tillsammans med din pappas egna kvarlåtenskap att ingå i arvskiftet efter din pappa.

Eftersom din pappa inte har några barn i det nya äktenskapet kommer det vara du och din bror som tar arv efter er pappa (2 kap. 1 ÄB). Den efterlevande makan har ingen rätt till arv förutom i det fall du och din bror väljer att göra ett arvsavstående till hennes förmån (3 kap. 9 § ÄB). Detta innebär att ni avstår er andel och istället tar ut denna i form av ett efterarv först efter den efterlevande makans bortgång.

Den efterlevande makans rätt till bodelning

Din pappas efterlevande maka har rätt att, om hon vill, begära att parets tillgångar ska fördelas genom en bodelning innan ett arvskifte görs efter din pappa (23 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att alla tillgångar som din pappa och hans hustru har som inte är enskild egendom kommer att fördelas lika mellan dem innan ett arvskifte görs. Arvet efter din farfar kommer alltså också att ingå i en eventuell bodelning om din inte villkorats att utgöra enskild egendom.

Sammanfattning

Eftersom att din pappa var vid livet när din farfar gick bort så kommer arvet efter din farfar att ingå i din pappas dödsbo. Den efterlevande makan har ingen rätt att ärva din pappa då du och din bror inte är deras gemensamma barn men kan begära att tillgångarna ska fördelas genom bodelning innan arvskifte. När bodelningen är gjord kommer du och din bror att ärva din pappas andel efter bodelningen om ni inte väljer att göra ett arvsarvstående till förmån för den efterlevande makan.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina SjöbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo