Hur ser arvsordningen ut när första maken avlider, och sedan när efterlevande make går bort?

Gift par utan barn utan föräldrar. Den ene har syskon, om den går bort först ärver väl den andra parten, men efter bådas bortgång vilka ärver då. Syskonen efter den först avlidne ?Finns bara kusin på ena sidan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag och utgångspunkter

Din fråga handlar om arv och regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem eller vilka som ärver efter den ena makens död, samt vem eller vilka som har rätt till arv efter den andra makens död. I mitt svar på din fråga så utgår jag från att maken som har ett syskon är den som avlider först.

För att kunna besvara din fråga så måste jag först redogöra för den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen förklarar i vilken ordning en arvlåtares arvingar ärver denne. Arvingarna delas in i tre arvsklasser. Första arvsklassen ärver framför andra och tredje arvsklassen. Andra arvsklassen ärver framför tredje arvsklassen och bara om ingen arvinge finns från första arvsklassen. Tredje arvsklassen blir aktuell när ingen arvinge från första eller andra arvsklassen finns.

Första arvsklassen består av barn och barnbarn (ÄB 2 kap. 1 §). Andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar i första hand (ÄB 2 kap. 2 §). I en avliden förälders ställe träder den avlidnes syskon in. Om syskon inte är vid liv så träder syskonets barn in i deras ställe. Tredje arvsklassen består av far- och morföräldrar (ÄB 2 kap. 3 §). Som huvudregel ska alltså den först avlidna makens syskon (andra arvsklassen) ärva kvarlåtenskapen, men det finns ett undantag och det ska jag skriva om under nästa rubrik. Som du också märker så har kusiner ingen legal arvsrätt.

Efter första makens bortgång

Som jag nämnt under föregående rubrik så finns ett undantag till huvudregeln om att arvingarna i arvsklasserna ärver kvarlåtenskapen. Undantaget är att en efterlevande make går före de tre arvsklasserna. Du har alltså helt rätt i ditt första påstående, när ena maken går bort så ärver efterlevande make hela dennes kvarlåtenskap (ÄB 3 kap. 1 §). Efterlevande make ärver dock kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket innebär att maken får förfoga över arvet under sin livstid men att denne inte får testamentera bort egendomen eller genom gåva minska arvet i väsentlig mån.

Efter andra makens bortgång

Nu vidare till din egentliga fråga, d.v.s vem som ärver efter den andra makens bortgång. Som jag skrev under föregående rubrik ärver efterlevande make framför den först avlidna makens syskon. Syskonen har däremot rätt till efterarv, vilket innebär att syskonen får ut sin del av av arvet ur den efterlevande makens egendom när denne väl går bort (ÄB 3 kap. 2 §). När syskonen fått ut sin andel av den andra makens kvarlåtenskap, som de egentligen skulle haft vid första makens bortgång, fördelas resten av den andra makens kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen. Om det inte finns några arvingar från de tre arvsklasserna, går resten av kvarlåtenskapen till allmänna arvsfonden förutsatt att något testamente inte finns (ÄB 5 kap. 1 §).

Det konkreta svaret på frågan

När första maken då går bort, ärver alltså efterlevande make hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, precis som du skrev. Vid den andra makens död får syskonen ut den del av kvarlåtenskapen som de skulle ha haft vid första makens död i form av efterarv. Det som återstår efter att syskonen fått ut sitt efterarv går till den andra makens arvingar enligt den legala arvsordningen. Finns ingen person som nämns i den legala arvsordningen, så går kvarlåtenskapen till allmänna arvsfonden förutsatt att något testamente inte finns. Som jag skrivit ovan så har kusiner ingen legal arvsrätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad HeydarovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo