Hur ser arvsordningen ut?

2018-03-13 i Arvsordning
FRÅGA
Jag är gift. Vi har inga barn. Jag har ett syskon som har tre barn. Inga föräldrar är vid liv. Min maka har en son. Hur ser arvsordningen ut?Jag antar att min maka ärver allt och att mitt syskon ärver sin del av det som finns tillhands när min maka går bort.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bodelning

Ett äktenskap upplöses genom den ena makens död eller äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller den dag dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom kan t ex vara egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda egendom etc. (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Vid en bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § äktenskapsbalken) och vid beräkningar av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att de täcker de skulder som den maken hade när äktenskapsskillnad väcktes eller dödsfallet inträffade (11 kap. 2 § äktenskapsbalken). Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag gjorts för att täcka skulderna, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Detta enligt likadelningsregeln. Vid bodelning med anledning av en makes död kan den efterlevande maken begära att vardera sida som sin andel behåller sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detta är fördelaktigt för den efterlevande maken om t ex hen har större andel tillgångar än den bortgångna maken.

Efter att bodelning genomförts, antingen genom att den efterlevande maken och dödsboet får hälften vardera eller genom jämkning, sker arvskifte.

Om din maka går bort först

Första arvsklassen utgörs av arvlåtarens barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Det är endast de barn som uppkommit i det aktuella äktenskapet som anses vara bröstarvinge. Din makas son anses vara särkullbarn.

Vid den ena makens död ärver den efterlevande maken före eventuella bröstarvingar, medan särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt om arvingen inte har avstått från sin rätt (3 kap. 1 § ärvdabalken). Det innebär att hennes son har rätt att få ut sin arvslott direkt vid sin mammas bortgång och han ärver hela kvarlåtenskapen med full äganderätt. Du kommer inte att ärva din fru i det fall hon går bort först.

Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge eller särkullbarn, utgör hens laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Om ni skriver ett inbördes testamente kan det med andra ord inskränka på hennes sons arvsrätt. Han ärver då hälften av kvarlåtenskapen från sin mamma.

Om du går bort först

Om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ärvdabalken). Din fru ärver därmed dig i det fall att du går bort först. Hon ärver din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.

Om det saknas bröstarvingar består andra arvsklassen av den avlidnes föräldrar. Om någon av den avlidnes föräldrar är bortgången har dennes syskon istadarätt (2 kap. 2 § ärvdabalken). När din fru därefter går bort kommer ditt syskon att ärva den lott av kvarlåtenskapen från din fru som hänför sig till arvet från dig.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (926)
2018-06-20 Hur ärver jag och min halvsyster när min far går bort?
2018-06-19 Vem är ärver först - barn eller sambo?
2018-06-16 Ärva svärföräldrar
2018-06-16 Arvsordning och istadarätt

Alla besvarade frågor (55541)