Hur ser arvsfördelningen ut?

Hej, Jag undrar hur ser arvsrätten ut efter min bortgång om jag går bort före min fru. Jag är gift och har tre barn med min hustru. Vi har en gemensam fastighet ihop. Samt att jag är ensam ägare av en fastighet som är min enskilda egendom efter en gåva ifrån min bror. Hur ser arvsfördelningen ut?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga. Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). När äktenskapet upplöses ska egendomen fördelas genom bodelning (9 kap. 1 §). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 §). Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods, om inte den gjorts till enskild (7 kap. 1 §). En egendom kan bli enskild genom exempelvis en gåva med villkoret att den ska vara enskild (7 kap. 2 §). I ditt fall är fastigheten enskild egendom och ska därmed inte ingå i bodelningen.

Om du som make dör, ärver den efterlevande maken, dock har ett särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ärvdabalken). Din hustru ärver både giftorättsgodset och din enskilda egendom. När hustrun sedermera avlider, har era gemensamma barn rätt till efterarv (3 kap. 2 §). Barnen tillhör den första arvsklassen och ärver direkt efter sina föräldrars död (2 kap. 1 §). Om inga barn finns är det föräldrarna som ärver. Om någon av föräldrarna inte är vid livet, ärver syskonen (2 kap. 2 §). I sista hand ärver mor- och farföräldrar. Om inte dessa lever, träder deras barn, dina mostrar, morbröder, fastrar och farbröder in (2 kap. 3 §). Detta är arvsfördelningen som gäller, om inte ni har ett testamente som föreskriver annat.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo