Hur ser arvsfördelningen mellan bröstarvingar ut?

Min pappa gick bort nyligen och det visade sig att han hade ett barn innan han gifte sig med min mamma. Hur kommer arvodet delas upp mellan alla parter? Vi är 3 barn i våran familj.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har din pappa fyra barn varav tre är gemensamma barn med er mamma. Jag utgår från denna tolkning i mitt svar men lägger även fram principerna för hur arv fördelas så du kan applicera dem på din situation om min tolkning av din fråga inte är korrekt.

Vem ärver?

Enligt den legala arvsordningen som tillämpas när den avlidne inte har skrivit något testamente är de närmaste arvingarna den avlidnes bröstarvingar, dvs barn (2 kap. 1 § ÄB). Den avlidnes kvarlåtenskap fördelas enligt huvudregeln lika mellan alla bröstarvingar.

Hur fördelas arvet?

Om mitt antagande om din fråga är korrekt och din pappa totalt har fyra bröstarvingar fördelas hans kvarlåtenskap på fyra lika stora delar så varje bröstarvinge ärver lika mycket.

Barnet som inte är gemensamt mellan er pappa och mamma, dvs barnet din pappa hade innan han gifte sig, är ett så kallat särkullbarn eftersom det är fött utanför nuvarande äktenskap. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB).

Gemensamma barn har till skillnad från särkullbarn inte rätt att få ut arvet direkt. Deras respektive arvslotter går istället till den efterlevande föräldern/makan, dvs er mamma, med fri förfoganderätt. Det innebär att hon fritt kan förfoga över det under sin livstid, men hon har inte rätt att testamentera bort det. De gemensamma barnen får ut sitt arv efter sin pappa som ett efterarv först när mamman avlider (3 kap. 1 § ÄB).

Exempel

Om er pappas kvarlåtenskap uppgår till 400.000 kr fördelas den lika mellan alla hans barn. Om han har fyra barn får de således 100.000 kr vardera. Särkullbarnet får sina 100.000 direkt, medan den efterlevande föräldern ärver de gemensamma barnens arvslotter, dvs totalt 300.000 kr. De gemensamma barnen får ut motsvarande andel som efterarv från pappan ur mamman kvarlåtenskap när hon avlider. Gemensamma barn får inte ut något arv direkt, utan ärver först när båda föräldrarna avlidit.

Sammanfattning

Alla barn ärver som utgångspunkt lika mycket (om inget testamente föreskriver annat). Särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv direkt medan de gemensamma barnen inte får det. Den efterlevande föräldern ärver istället deras arvslotter, och de gemensamma barnen får ut sitt arv från sin pappa som ett efterarv när deras mamma avlider.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo