Hur säljer vi anhörigs egendom om personen lider av demens?

Vår mor är 101 år, har kommit in på demensboende. Hur gör vi för att sälja hennes lägenhet och lösöre? Hon inser inte att hon aldrig kommer hem igen, vill inte sälja.

Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få kunna sälja din mors ägodelar när hon är i liv krävs det att du har en giltig fullmakt.

Fullmakt
Det krävs att du får en fullmakt att få sälja hennes egendom och lösöre. För att du ska få en giltig fullmakt måste din mor skriva en fullmakt till dig och samtidigt förstå innebörden och verkställigheten av en fullmakt. I och med att din mor lider av demens är sannolikheten låg att du kommer få en giltigt fullmakt utav henne.

Tillvägagångssätt
Eftersom hon lider av demens finns det mycket som talar för att din mor inte kan sköta sin ekonomi på egen hand. Då ska man ansöka om en god man, detta gör man genom att kontakta kommunens överförmyndare som kommer ge er vidare hjälp hur detta går till. Vanligtvis brukar en anhörig bli god man för att bevara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. På så sätt kan en god man ge dig en fullmakt att exempelvis sälja din mors egendom.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Hugo WimbyRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning