Hur säkerställer jag att endast barn och barnbarn ärver?

2021-02-28 i Arvsordning
FRÅGA
Frågan: Hej, jag är ensamstående mor till två vuxna döttrar samt mormor till ett barnbarn. Jag undrar hur jag utfärdar ett testamente för att säkerställa att ingen annan än dessa tre ska ärva efter mig. Bakgrund: Anledningen jag undrar är att jag i mitt födelseland Österrike har en styvsyster, en rätt materialistisk och bitter kvinna som är tio år yngre än jag. Min framlidne mor lämnade mig och min far för en annan man när jag var fyra år och min far hade ensam vårdnad om mig. Vi hade ingen regelbunden kontakt efter skilsmässan, utan endast några få besök strax därefter. Detta för min mor hemlighöll min existens från sina nya, religiösa svärföräldrar. Min styvsyster visste inte att jag fanns tills hon var 18+ år.Jag oroar mig för arvet efter mig för mor var tydligen tidigt sjuk i Alzheimers och tillbringade många år i ett boende. Något år innan mor dog träffades vi och far och dotter nämnde att de hade burit kostnaderna för mors dyra boende och vård utan att göra anspråk på mig att ta del i dessa. De indikerade att jag borde vara tacksam att de inte hade krävd av mig att dela kostnaderna. Själv tyckte jag det var märkligt eftersom jag aldrig hade underrättads om varken mors sjukdom eller att hon levde i ett boende.Skulle min styvsyster kunna göra anspråk på en retroaktiv kompensation via arv efter mig?Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du behöver inte upprätta testamente
Eftersom du vill att dina två döttrar och ditt barnbarn ska ärva efter dig behöver du inte upprätta något testamente. Detta eftersom det är bröstarvingar, det vill säga barn och barnbarn, som ingår i den första arvsklassen (2 kap. 2 § ärvdabalken). Detta innebär att barn ärver efter den avlidne och om det skulle vara så att även barnet avlidit tillfaller arvet dennes barn, det vill säga den avlidnes barnbarn. I svensk rätt finns det nämligen något som kallas för istadarätt, det vill säga en rätt att träda in i en förälders ställe, som gör den avlidnes barn till bröstarvinge.

För din del gäller alltså att dina döttrar ärver hela din förmögenhet. Barnbarnet kommer i sin tur bli så kallad efterarvinge eftersom barnbarnet ärver sin mor som ärvt dig. Skulle barnbarnets mor avlida innan dig, tillfaller moderns del av arvet barnbarnet. Du behöver alltså inte, i den situation du befinner dig i nu, upprätta något testamente för att få din vilja igenom. Skulle du emellertid vilja att ditt barnbarn ärver direkt och inte som efterarvinge, är det fullt möjligt att testamentera en del åt henne så att hon ärver direkt när du dör.

Din styvsyster kan inte göra anspråk på retroaktiv kompensation via arv efter dig
Enligt principen successio ordinum gäller att så länge det finns någon arvinge i en arvsklass går man inte vidare till nästa arvsklass. Eftersom det finns arvingar i den första arvsklassen stannar således arvet där, vilket innebär att hon inte har någon möjlighet att göra anspråk på en retroaktiv kompensation via arv efter dig.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1682)
2021-10-28 Har särkullbarn arvsrätt före förälderns make?
2021-10-28 Arv efter halvsyskons förälder
2021-10-26 Har min halvsyster rätt att ärva mig?
2021-10-25 ​Vem ärver min avlidna faster enligt den legala arvsordningen?

Alla besvarade frågor (96614)