Hur rangordnar man rättskällorna?

FRÅGA
vilken av förarbete, rättparxis och jurdiks littratur i rangording är bäst att använda som rättkälla och varför?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Läran om de olika rättskällorna, den s.k. rättskälleläran, är stor och det finns flera olika uppfattningar om hur de olika rättskällorna bör rangordnas. Utifrån din ställda fråga känns det därför menlöst att redogöra för de olika uppfattningarna då det inte kommer ge dig något definitivt svar. Jag kommer nedan därför ge en kort förklaring av förarbete, rättspraxis och juridisk litteratur, och vad dessa rättskällor bidrar med.

Vad är ett förarbete och vad kan det användas till?

Förarbete är ett samlingsord för alla de texter och utredningar som föregår stiftandet av en lag. Förarbeten används ofta som en vägledning för den som ska tillämpa lagen. Genom förarbeten kan man då utläsa t.ex. vad den som skrivit lagen menat med ett specifikt ord, eller vad som var syftet med lagen.

Vad är rättspraxis och hur kan den användas?

Rättspraxis är tidigare avgöranden i domstol. Genom att studera rättspraxis kan man bilda sig en uppfattning om hur andra domstolar bedömt en viss fråga. Rättspraxis kan därmed användas för att identifiera argument, eller för att få hjälp med tolkning av lagen.

Rättspraxis från högsta domstolen har en ännu viktigare roll. Den fungerar nämligen som vägledande. Det innebär att domar från högsta instans skapar en regel som inte behöver, men som ofta följs av andra domstolar.

Vad är juridisk litteratur och vad bidrar den med?

Det finns olika åsikter om vilken tyngd den juridiska litteraturen ska tillmätas. Avgörande för hur viktig den kan sägas vara är dels författarens status och auktoritet, men också argumentens tyngd.

Den juridiska litteraturen bidrar med alltifrån tolkning av bestämmelser, till hur olika frågor bör avgöras i domstol.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan sägas att det inte är givet vilken rättskälla som ska väga tyngst. De olika rättskällorna bidrar med olika saker som alla är viktiga inom juridiken. Valet av rangordning av rättskällorna bör i de flesta fall inte få några betydande konsekvenser, men kan vara avgörande för hur argumentationen utformas.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har andra frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Cornelia Aebeloe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?