Hur räknas högskolepoängen för uppehållstillstånd?

Hej, jag har en fråga omgående utlänningslagen. Under kapitel 5 står att;

18 § En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

[S2]Första stycket gäller dock inte om

9. utlänningen har ett uppehållstillstånd enligt 10 § eller 5 b kap. 3 § och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt en termin vid forskarutbild- ning eller har ett uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1, 2, 4, 7 eller 8 §,

Min fråga handlar om 30 högskolapoäng i detta fall. Jag undrar om detta betyder 30 hp som personen har studerat totalt eller under den senaste året.

Jag har studerat för 4 år och startade eget it bolag på sidan av studier. Vill ni hoppa av och ansöka för uppehållstillstånd som eget företagare. Jag har studerat 20 HP i år och 250 totalt.

Måste jag läsa 10 poäng till eller den eftersökta 30 poäng är totalt man måste läsa.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ingen mer specifik information angående under vilken tid dessa 30 hp ska ha uppnåtts för att få uppehållstillstånd framgår av Utlänningslagen 5 kap. 18 § som du hänvisar till, kan vi istället kolla på hur Migrationsdomstolen har bedömt i liknande fall för att få vägledning.

I fallet MIG 2009:5 uttalar domstolen att det är de högskolepoäng som uppnåtts under tiden för det senaste uppehållstillståndet, som ska ligga till grund för bedömningen om man har uppnått detta minimum om 30 hp.

Jag förstår det som att du har haft uppehållstillstånd i Sverige i minst fyra år då du studerat i fyra år, och som du säger uppnått 250 hp. Utifrån detta rättsfall blir svaret på din fråga att det är tillräckligt med de 250 hp som du har läst, eftersom du där kommer över gränsen på 30 hp, och du behöver alltså inte läsa upp något ytterligare.

Du kan läsa mer om MIG 2009:5 här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

David EkenbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000