FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll07/10/2022

Hur räknar man ut underhållsbidrag?

Hej / Angående underhållsbidrag. Stämmer formeln?: Barnets behov x Bidragsskyldigs förälders överskott (pappan) / Föräldrarnas samlade överskott = Underhållsbidraget? Barnets behov skall multipliceras (inte adderas?) med överskottskvoten? Överskottskvoten måste väl alltid vara ett tal mindre än noll? Är detta det totala underhållsbidraget som skall betalas om barnet är 100% hos ena föräldern?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsbidrag hittas i Föräldrabalken, FB.

Grundläggande om underhållsbidrag

Föräldrar ska svara för underhåll av sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och deras samlade ekonomiska förmåga, 7 kap. 1 § FB. I fall då inte barnet bor tillsammans med båda sina föräldrar, ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet fullgöra sin underhållskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, 7 kap. 2 § FB. Underhållsbidraget bestäms genom avtal eller dom, 7 kap. 2 § andra stycket FB. 

Hur räknar man ut underhållsbidraget?

För att räkna ut underhållsbidraget multiplicerar man barnets behov med den bidragspliktige förälderns överskott och dividerar detta med föräldrarnas sammanlagda överskott:

barnets behov x bidragspliktig förälders överskott/föräldrarnas sammanlagda överskott = underhållsbidrag

Den formel du anger i frågan stämmer alltså - det vill säga, barnets behov ska multipliceras med överskottet för den förälder som ska betala bidrag.

För beräkning av föräldrarnas förmåga utgår man ifrån inkomsten efter avdrag för skatt. Från denna inkomst undantas summan för vanliga levnadskostnader, 7 kap. 3 § FB. Vardera förälder får även förbehålla sig ett belopp för skälig bostadskostnad. Det som återstår efter att levnads- och boendekostnader dragits av är det överskott som ligger till grund för beräkningen.

Jag förstår inte riktigt vad du menar med att överskottskvoten måste vara ett tal mindre än noll. Överskottet blir ju alltid de pengar som är över, men däremot anges ju barnets behov i inledningsvis i procent med utgångspunkt i prisbasbeloppet. Man brukar generellt utgå från Konsumentverkets uppgifter, där ett barn i åldern 0-6 år har ett behov om 65 %, ett barn mellan 7-12 år ett behov på 80 %, och ett barn mellan 13-18 år har ett behov om 95 %. I år, 2022, ligger prisbasbeloppet på 48 300 kr.

Ett exempel

Av pedagogiska skäl kan jag ange ett exempel. Vi tänker oss att två föräldrar har ett barn på 5 år. Den bidragspliktige föräldern har ett överskott om 12 000 kr. Den förälder som barnet bor hos har 8000 kr i överskott.

Det första vi behöver göra är att räkna ut barnets behov. Det gör vi genom att ta 0,65 x 48 300 = 31 395 kr. Detta delas sedan på 12 för att få fram hur mycket behov barnet har per månad. I vårt fall landar detta på ca 2 616 kr. Notera att från denna summa kan man dra av kostnad för barnbidrag och även lägga på kostnader för förskola eller andra kostnader barnet har. Så barnets behov utifrån denna siffra är inte "strikt".

Nästa steg är då att ta barnets behov och multiplicera detta med överskottet. I vårt fall blir det då 2 616 x 12000 = 31 392 000. Detta delas sedan med det totala överskottet för båda föräldrar, det vill säga 31 392 000 / (12 000 + 8000) = ca 1570 kr/månad.

Sammanfattning

Formeln för att räkna ut barnets behov är precis som du skriver barnets behov x underhållspliktig förälders överskott/föräldrarnas sammanlagda överskott = underhållsbidraget. Det som inte riktigt framgår av formeln är att man måste räkna ut barnets behov innan den huvudsakliga formeln och sedan dela det med 12 för att få fram en månadskostnad. Men om du följer alla steg jag beskrev i svaret så kommer du att få ut det totala du ska betala per månad. Jag vill även poängtera att ni kan avtala om ett högre eller lägre bidrag om ni som föräldrar är överens - men annars är den här formeln ett bra sätt att ta reda på vad som kan vara skäligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia WahlgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”