FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/01/2020

Hur räknar man ut straffet vid flerfaldig brottslighet? Asperationsprincipen

Hej! Om en människa döms för flera olika brott på samma gång, i detta fall:

-Urkundsförfalskning (Brb 1 §, kap 14)

-Narkotikabrott (Brb 1 §)

-Ofredande (Brb 7 §, kap 4)

-Skadegörelse (Brb 1 §, kap 12 )

-Misshandel (Brb 5 §, kap 3)

Alla dessa brott bröt en kille mot på en kväll och har nu åtalts för att vara skyldig. Hur vet man hur många år i fängelse denna kille kommer fällas till då påföljderna är olika för varje brott. Hur räknar man ut hur många år/månader i fängelse en människa ska fällas fällas för om det är flera brott.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

När en person döms för flera olika brott i samma rättegång så använder man sig av en speciell metod som kallas för asperationsprincipen när man ska räkna ut hur hårt straffet ska bli. Inledningsvis så bedömer rätten hur högt straffvärdet är för var och en av de enskilda gärningarna personen har dömts för. Straffvärdet för en gärning är beroende av en rad olika omständigheter men typiskt sett så börjar man i botten av straffskalan för det aktuella brottet och går uppåt eller ibland nedåt beroende på vilka försvårande och förmildrande omständigheter man finner. Exempelvis är straffskalan för grov misshandel fängelse i 1,5 till 6 år. Om någon då har begått en grov misshandel som kan sägas vara något grövre än en "vanlig" grov misshandel skulle straffvärdet kanske bedömas vara ca 2 års fängelse.

Efter att man har bestämt straffvärdet för varje enskilt brott börjar man sedan med det högsta straffvärdet. I situationen du beskriver skulle det förmodligen vara misshandelsbrottet. Detta straffvärde får fullt genomslag. Sedan tar man det näst grövsta och dömer ut halva straffvärdet, det tredje grövsta och dömer ut en fjärdedel och så vidare. Detta är ett något simplifierat exempel för att illustrera men asperationsprincipen innebär alltså att varje brott efter det grövsta brottet ges en så kallad straffrabatt i ökande grad för varje brott.

Konsekvensen av detta blir att vid mängdbrottslighet finns det ett tak för hur högt straffet kan bli som är lägre än vad det skulle blivit om man bara adderade ihop samtliga brott. Ett av skälen till detta är exempelvis att undvika att någon som döms för flera små stölder får ett hårdare straff än den som döms för en våldtäkt.

I just den specifika situation din fråga berör kan jag inte uttala mig närmare om straffets längd då jag saknar kännedom om omständigheterna. Förutsatt att de begångna brotten är ungefär av normalgraden lär det dock inte bli fråga om mer än högst några månaders fängelse i värsta fall.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo