Hur preskriberas skulder?

2017-08-21 i Preskription
FRÅGA
HejJag flyttade utomlands i 2011, jag minns att jag hade skulder runt 400,000Kr till kredit företag och banken och några konsument.Jag undrar hur går det till med skuld preskribering, hur gör man för att skulderna ska preskriberas? kan man anlita er för sådana frågor? om ja, vad kostar tjänsten?Med Vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att en skuld preskriberas innebär att borgenären (exempelvis den som lånat ut pengar) inte längre har rätt att kräva in skulden från gäldenären (den som är skuldsatt). Hur skulder och fordringar preskriberas regleras till största del i preskriptionslagen.

En skuld preskriberas som huvudregel 10 år efter dess tillkomst, om inte preskriptionsavbrott sker under denna tid (2 § första stycket preskriptionslagen). Innebörden av ett preskriptionsavbrott är att tiden börjar räknas från början igen (6 § preskriptionslagen). Avbrottet kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom att den skuldsatte gör en avbetalning, erkänner skulden muntligt eller skriftligt, mottar en skriftlig påminnelse om skulden, eller på något annat sätt som räknas upp i 5 § preskriptionslagen.

Den tioåriga preskriptionstiden gäller exempelvis för banklån och skulder till andra privatpersoner. Kreditskulder, fakturor och andra liknande skulder som uppstått till följd av att en näringsidkare, i sin yrkesmässiga verksamhet, tillhandahållit en konsument exempelvis en vara eller tjänst kallas för konsumentfordringar. För konsumentfordringar gäller som huvudregel en preskriptionstid på 3 år efter skuldens tillkomst, om inte preskriptionsavbrott sker under denna tid. (2 § preskriptionslagen)

Sammanfattningsvis finns det alltså inte något du själv kan göra för att skulderna ska preskriberas utan det sker automatiskt efter 3 eller 10 år om inte preskriptionsavbrott sker.

Lawline kan således inte hjälpa dig med att preskribera skulder. Jag skulle istället råda dig att sätta upp en avbetalningsplan för att på så sätt bli skuldfri – att hoppas på preskription är ofta ett ineffektivt sätt att bli skuldfri och inget jag skulle rekommendera då risken är att skulderna bara växer. Om någon av dina skulder är preskriberad enligt ovan är du dock inte längre skyldig att betala den. I det fall du skulle få ett återbetalningskrav på en skuld som du anser är preskriberad kan du bestrida detta. Behöver du hjälp med detta råder jag dig att boka tid hos en av våra jurister.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om inte eller om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma. Genom vår expresstjänst är du dessutom alltid garanterad snabbt och korrekt svar.

Vänlig hälsning

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97405)