Hur påverkas underhållsskyldighet till barn av att föräldern går ner i arbetstid?

2020-06-12 i Underhåll
FRÅGA
Hej, kan mitt ex gå ner i tid 50% på sitt jobb för att betala mindre underhåll till barnen? Han har varken umgänge eller vårdnad. Men när jag begärt lite mer i underhåll så har han hotat med att gå ner i tid på sitt arbete för att skippa betala underhåll.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En förälder är underhållsskyldig mot sina barn utifrån vad som är skäligt med hänsyn till förälderns ekonomiska förmåga enligt 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB). Underhållsskyldigheten fullgörs genom underhållsbidrag om en förälder inte bor varaktigt med barnen (se 7 kap. 2 § FB). Hur stort underhåll som ska betalas bestäms i första hand utifrån förälderns inkomst. Om föräldern däremot själv försätter sig i en sådan situation som du beskriver, dvs frivilligt minskar sin inkomst för att slippa betala underhåll, kan bidraget räknas utifrån den inkomst som föräldern skulle haft om denne nyttjade sin fulla förvärvsförmåga. Det är alltså inte säkert att ditt ex slipper betala underhåll när han går ner i arbetstid. Frågan har lyfts både i en proposition och i olika rättsfall, jag kommer nedan redogöra kort för vad som sägs i dessa och du kan även gå in på länkarna och läsa vidare om du är intresserad.

Enligt propositionen bör bidraget inte minskas

I prop. 1978/79:12 s. 402 sägs följande: "Underhållsskyldigheten bör kunna bestämmas med hänsyn till den verkliga förvärvsförmågan i fall då den underhållsskyldige utan godtagbar anledning underlåter att skaffa sig inkomster som sätter honom i stånd att bidra till barnets underhåll. En förälders intresse av att själv få avgöra hur han skall inrätta sitt liv får sålunda tåla viss inskränkning med hänsyn till hans eller hennes plikt att underhålla barn." Detta tyder på att om ditt ex väljer att arbeta mindre för att betala mindre i underhåll så bör bidraget fortfarande beräknas utifrån vad han hade tjänat om han arbetade heltid.

Rättsfall som berör frågan

I NJA 1983 s. 194 gällde det en man som hade lämnat en fast anställning för att han önskade flytta till en annan stad. Där hade han bestämt sig för att starta eget företag, vilket hade gått dåligt. Högsta domstolen menade att han inte kunde komma ifrån att betala underhållsbidrag eftersom han frivilligt valt att försätta sig i en sämre ekonomisk situation utan godtagbara skäl.

I ett fall från hovrätten, RH 2011:44, handlade det om en man som arbetade deltid. Hovrätten ansåg att man vid bedömningen av hans förvärvsförmåga skulle utgå från inkomsten i ett heltidsarbete på grund av att han inte hade några särskilda skäl för att arbeta deltid.

Det ska tilläggas att det även finns fall där underhållsbidraget har satts ner på grund av att den underhållsskyldige har haft mycket goda skäl för att inte arbeta eller gå ner i arbetstid. Det kan då röra sig om någon sjukdom som sätter ner förvärvsförmågan, att personen aktivt har sökt heltidsjobb men inte fått något, osv. Min slutsats av detta är att om ditt ex inte har några särskilda skäl för att gå ner i arbetstid kommer hans val inte påverka underhållsbidragets storlek. Om ni behöver hjälp att diskutera vad som är rimligt i er situation kan ni vända er till familjerätten i er kommun för samarbetssamtal. Genom familjerätten kan man också få hjälp att skriva bindande avtal gällande underhållsbidraget. Detta brukar kunna vara ett bra första steg att testa innan man söker sig till domstol.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1061)
2021-06-17 Kvarstår underhållsstödet när den ena föräldern gifter sig?
2021-06-09 Villkor i underhållsavtal
2021-06-08 Måste jag betala min ex-makes hyra och kan man vägra att betala räntekostnader?
2021-05-29 Rätt till ersättning för resor vid umgänge

Alla besvarade frågor (93199)