Hur påverkas straffet om personen begår flera brott samtidigt, samt om personen begått liknande brott tidigare?

2017-03-21 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag undrar hur det går till när man dömer ut påföljd till flera brott för samma tillfälle, samt att man blivit dömt för de brottet innan en gång. Exempelvis att personen i fråga blivit dömd för narkotikabrott innan. Sedan under ett senare tillfälle åtalas för misshandel, hemfridsbrott, skadegörelse samt narkotikabrott igen. Hur räknar man ut denna påföljd då? Samt hur påverkar det att man har blivit dömd för samma sak innan. Hur ser regleringen ut kring en sådan omständighet.
SVAR

Hej!
Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Reglerna om hur man skall avgöra påföljd vid ett eller flera brott hanteras i Brottsbalken.

Huvudregeln när man dömer ut påföljd för flera brott är att personen döms till en gemensam påföljd för alla brott den begått, inte olika påföljder för var och ett av brotten, Brottsbalken 30:3 1st. Att någon begått flera brott samtidigt kan istället räknas som en försvårande omständighet som kan ge personen ett strängare straff, Brottsbalken 29:2. Exempelvis om personen begått ett brott som ger fängelse och ett annat brott som ger böter, så kommer han inte få både fängelse och böter. Istället kommer han att få ett gemensamt straff för båda brotten som är strängare än straffen för brotten var för sig.

Att personen sedan tidigare begått liknande brott, tex narkotikabrott och nu begår narkotikabrott igen, kan också vägas in när straffet ska bestämmas, och det kan då landa i ett strängare straff om det inte gått allt för lång tid mellan brotten, Brottsbalken 29:4. Att personen tidigare begått brott kan alltså vägas in för att ge ett strängare straff.

Om straffet inte blir strängare enligt stycket ovan kan det faktum att personen fortsatt begå samma brott istället vägas in som ett skäl för rätten att döma personen till fängelse, Brottsbalken 30:4 2st. I Sverige försöker vi undvika fängelse så mycket som möjligt, men fortsätter en person att begå brott gång på gång är detta trots allt något som talar för fängelse.

Sammanfattningsvis: Som huvudregel döms man för till en påföljd, vilken kan bli strängare om man begått flera brott vid samma tillfälle. Att en person gång på gång fortsätter begå liknande brott kan också vara ett skäl för rätten att ge personen ett strängare straff, och det kan även tala för att personen i fråga får fängelse som påföljd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1574)
2021-09-21 Efter hur lång tid kan man bli villkorligt frigiven?
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?
2021-08-31 För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?

Alla besvarade frågor (95763)