Hur påverkas ens möjligheter till jobb, körkort och bostad till följd av en brottmålsdom?

2020-10-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag har anmält mitt vuxna barn för misshandel. Inte för att jag ville det utan för att andra ville det! (Hon har slagit mig på armarna med knytnävarna)Jag ångrar mig! Men anmälan går inte att ta tillbaka. Jag har förstört mitt barns framtid! Hur blir det nu när hon ska söka jobb, lägenhet o ta körkort?Hur ska jag göra för att hon ska få ett så milt straff som möjligt?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjlighet att dra tillbaka en polisanmälan

Till att börja med kan konstateras att en polisanmälan som innefattar ett brott som faller under allmänt åtal inte kan dras tillbaka (2 § 3 p. Polislagen). Detta eftersom polisen är skyldiga att utreda brott som polisanmälts. Det är nu upp till polis och åklagare att bedöma om det finns tillräckligt med underlag för att anmälan ska leda till åtal, vilket inte är helt säkert.

Hur blir det för din dotter när hon ska söka jobb, lägenhet och ta körkort?

Arbete

Avseende möjligheten att få ett jobb så är det absolut inte omöjligt för en person som har dömts för brott att få en anställning. Polismyndigheten för ett belastningsregister (1 § lag om belastningsregister) som innehåller uppgifter om påföljder för brott genom dom och strafföreläggande (3 § lag om belastningsregister). Vissa svenska myndigheter har rätt att begära ut uppgifter från belastningsregistret (6 § lag om belastningsregister). Alla arbetsgivare har på så vis inte rätt att begära ut dessa uppgifter. Uppgifterna från belastningsregistret försvinner efter några år beroende på vad för påföljd som utdömts (17 § lag om belastningsregister).

Körkort

När din dotter ska ta sitt körkort så ska hon ansöka om ett körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. Transportstyrelsen kommer då att göra en lämplighetsbedömning för att se om hon kan tänkas vara en lämplig förare. I lämplighetsbedömningen kollar Transportstyrelsen belastningsregistret, och om hon kan tänkas vara pålitlig ur ett nykterhetshänseende. Man kan inte på rak arm påstå att en misshandelsdom kommer att påverka transportstyrelsens bedömning.

Lägenhet

Mig veterligen försämras inte chanserna att hyra eller köpa bostad pga. en prick i belastningsregistret. Vissa bostadsföreningar och hyresföreningar kan tänkas begära att få se ett utdrag ur belastningsregistret, men det är inte något som alltid sker.

Sammanfattning

Som jag nämnt ovan så består inte en uppgift i belastningsregistret för evigt. Din dotter kommer med stor sannolikhet att såväl få ett arbete som körkort och bostad! Med tanke på att du inte kan dra tillbaka din polisanmälan så har du inte några möjligheter att påverka det straff som kan komma att utdömas.

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2606)
2021-05-15 Vad innebär övergrepp i rättssak?
2021-05-14 Sexarbetare försvårar upptäckt av sexköp
2021-05-11 Kan jag få en prick i registret utan att en polisanmälan har gjorts?
2021-05-09 Skattebrott och brott mot utlänningslagen, vad gäller?

Alla besvarade frågor (92283)