Hur påverkas en make av att den andre maken har skulder?

2019-02-24 i Skuld
FRÅGA
Hej! Läste och fick svar angående att vara gift och särbo.Men undrar om man är gift särbo och ena har skulder påverkar det den andra parten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Även fast man ingår äktenskap så råder vardera maken över sin egendom och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Den ena maken har alltså inte skyldighet att betala den andre makens skulder. Den ena makens egendom får heller inte utmätas för den andre makens skulder.

Om en make har skulder och utmätning ska ske så kan det bli problem att bestämma äganderätten till sådant som finns i makarnas gemensamma hem. Därför förutsätter man då att den egendom som finns i hemmet ägs av gäldenären (alltså den som har skulder) och att all egendom kan utmätas för den personens räkning (4 kap. 19 § utsökningsbalken). För att hindra utmätning måste då den andre maken bevisa att egendomen är samägd eller endast tillhör denne.

Eftersom din fråga gäller makar som inte bor tillsammans så borde detta problem inte uppstå. Om makarna har separata bostäder så kommer inte presumtionen som jag nämnde ovan att gälla. Om den ena maken har skulder kommer man inte kunna utgå från att egendom som finns i den andre makens egna bostad tillhör den skuldsatte maken. För att egendom som finns någon annanstans än i den skuldsatte makens egna bostad (alltså t.ex. i den andre makens bostad) ska kunna utmätas så krävs då att det framgår att egendomen tillhör den skuldsatte maken (4 kap. 17 § utsökningsbalken).

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Selma-Louise Boberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll