Hur påverkas en förälders underhållsplikt av att barnet studerar på 50 %?

2019-11-30 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Min dotter är 20 år. Jag är försörjningsskyldig eftersom hon läser in gymnasiet på komvux. Men hon pluggar bara på 50%, är jag fortfarande skyldig att betala helt underhåll eller halveras det? Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns föräldrabalken (FB).

Allmänt om underhållsskyldighet

Som förälder är du skyldig att stå för din dotters underhåll. Underhållsskyldigheten upphör normalt när barnet fyller 18 år. Om ett barnet fortsätter studera, i grundskola, gymnasium eller annan jämförbar grundutbildning, så fortsätter underhållsskyldigheten tills barnet fyller 21, 7 kap. 1 § FB.

Allmänt om underhållsskyldighetens omfattning

Utgångspunkten för underhållsskyldigheten är barnets behov av mat, kläder, bostad, fritidssysselsättningar och utbildning. Barnets behov av underhåll varierar efter ålder, hälsa och intressen. Även förälderns ekonomiska ställning och barnets förmåga att betala för sitt eget underhåll påverkar underhållsskyldigheten

Detta följer av propositionen 1978/79:12 - om underhåll till barn och frånskilda, m.m., s. 153-155.

Bedömning i ditt fall

Av lagen framgår det att du är skyldig att betala underhåll för kostnader som rör din dotters behov av mat, kläder, bostad, fritidssysselsättning och utbildning. Det är därför inte möjligt att sätta ned det totala underhållet med 50 % endast på grund av att din dotter studerar på 50 %.

Däremot kan underhållsskyldigheten minska om din dotter har egna inkomster. Ett ungdom som har ett riktigt förvärvsarbete (sommarjobb och liknande inkluderas inte här) förväntas använda sin inkomst till sitt eget underhåll. Detsamma gäller om din dotter får studiebidrag. Ett sådant bidrag minskar alltså förälderns underhållsplikt i den utsträckning som underhållsbidraget kan användas till att betala för underhåll. Observera att du fortfarande är underhållsskyldig för kostnader som inte kan täckas av din dotters lön eller studiebidrag.

Skyldigheten att betala underhåll omfattar barnets grundläggande behov. Kostnaderna för underhåll får därför bedömas i förhållande till vad som är rimligt utifrån din egen förmåga att betala. Detta innebär exempelvis att skyldigheten att betala för kläder inte kan anses omfatta kläder som är onödigt dyra i förhållande till din egen betalningsförmåga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (924)
2020-05-25 Kan min nya man bli underhållsskyldig till barnet?
2020-05-24 Har vårdnadshavare underhållsskyldighet om ungdom inte kan försörja sig?
2020-05-23 Underhåll barn 18 år
2020-05-19 Skyldighet att betala underhåll även fast barnet bor med den andra föräldern

Alla besvarade frågor (80290)