Hur påverkas brottsprocessen av ett erkännande?

2020-03-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej.Om en person har blivit polisanmäl och är nu misstänt för ett brott, hur påverkas hela processen av att den misstänkte går till polisen och erkänner sitt brott på en gång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur brottsprocessen går till finns främst i rättegångsbalken (RB).

Då ett brott har begåtts ska åtal ske, oavsett om personen har erkänt till brottet eller ej, eftersom åklagaren har "absolut åtalsplikt". Då ett brott har begåtts som är under allmänt åtal så måste åklagaren driva saken vidare till rättegång (20 kap. 6 § RB).

Dock finns det en möjlighet för åklagaren att välja att meddela ett strafföreläggande, vilket innebär att en rättegång inte behöver göras. Det krävs då att den misstänkte erkänner brottet och att brottets påföljd är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Det ska även vara uppenbart att det är en sådan påföljd som en domstol skulle ha dömt ut om åklagaren skulle tagit saken till rättegång (48 kap. 4 § RB).

Det är svårt att ge ett mer konkret svar eftersom jag inte vet vad det är för brott det gäller, men hoppas ändå att du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1309)
2020-09-16 Försvarsmaktens krav för rekrytering
2020-09-10 Kombineras villkorlig dom alltid med dagsböter?
2020-09-08 Vad är straffskalan för tillgrepp av fortskaffningsmedel?
2020-09-04 När försvinner uppgifter om brott från Lexbase?

Alla besvarade frågor (84119)