Hur påverkar ett äktenskapsförord fördelningen av egendomen vid en skilsmässa och när ingår en fastighet som inte är gemensam bostad i giftorättsgodset?

FRÅGA
Hej, Jag blev sambo för några år sedan och vi tog bolån tillsammans och köpte hus. Han betalar bolånet och räkningar från sitt konto och jag tänkte inte alls på det. Vi höjde bolånet och han satt in pengarna på sitt eget konto. Han köpte en fastighet med de pengarna plus en del sparade pengar som han haft på sitt konto. Vi gifte oss förra året och han är på mig att vi ska skriva på ett äktenskapsförord och pratar hela tiden om pengar och sparande och tillgångar. Vi har hyrt ut gästhiset som finns i vårt gemensamma hus och det är hyresgästen som betalat hela boendekostnaden men de betalar kontant. Jag känner att han planerat väldigt länge för att kunna bevisa att jag inte betalat något under de senaste åren. Undrar vad som händer i fall vi skiljer oss? Är fastighet nr 2 giftorättsgods? Tack för hjälpen på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag uppfattar det som att du undrar vad som kommer att hända med dels det gemensamma bostadshuset och dels den senare införskaffade fastigheten vid en skilsmässa med eller utan ett äktenskapsförord. Jag reder ut vad som gäller för hus och fastighet var för sig och hur de kan påverkas av ett äktenskapsförord.

Den gemensamma bostaden
När det gäller den gemensamma bostaden i både sambo- och äktenskapsförhållanden är regeln densamma om bostaden införskaffats för gemensamt bruk: vid en separation kommer den räknas som giftorättsgods och ska då delas lika rent ekonomiskt (3 § sambolagen och 7 kap. 4 § äktenskapsbalken). Vad gäller vem som har bäst anspråk på att få bo kvar vid en skilsmässa avgörs den frågan avgöras av om det finns andra starka skäl som talar till den ene eller andras fördel (11 kap. 8 § äktenskapsbalken). Ett sådant skäl kan vara om ena parten får ensam vårdnad om det finns några barn med i bilden. Ett annat skäl skulle kunna vara om bostaden till följd av ett äktenskapsförord tillhör den ena. Ingen av dessa anledningar är ensamt avgörande, men de kommer säkerligen ha betydelse. Däremot spelar det ingen roll om ena parten betalat mer av räntor och amorteringar.

Fastigheten
När det gäller annan egendom än den gemensamma bostaden, som t. ex. en fritidsfastighet eller en bil, ska den precis som med det gemensamma bostadshuset som huvudregel delas lika vid en skilsmässa. Under två förutsättningar kan det ändras. Den ena förutsättningen är om egendomen genom äktenskapsförord eller genom vissa typer av förvärv som t.ex. gåva eller arv ska vara den ena partens enskilda egendom. Är så fallet så kommer den förbli enskild även vid en skilsmässa. Den andra förutsättningen är om förhållandet varit kortare än fem år, dvs. om paret varit gifta eller sambos kortare tid än så. Har paret först varit sambor och därefter gifta, räknas de fem åren från när samboförhållandet började. Under de första fem åren är det nämligen så att vardera partnern blir samägare i det som tidigare varit den andres egendom stegvis och efter fem år ägs allt till hälften av vardera maken. T.ex. om din partner hade en miljon på banken när ni blev ihop och ni går isär efter tre år, då kommer du få vara med och dela lika på ⅗ (tre av fem år) av den miljonen, dvs. 600 000 kr ska delas lika, 300 000 kr var. De återstående 400 000 kr har du i ett sådant scenario ingen rätt till. Den regeln brukar kallas för femårsregeln eller skevdelningsprincipen.

Det framstår utifrån det du skriver om fastigheten som att den införskaffats delvis med gemensamma medel (det som kommer från belåningen av huset) och delvis med din makes egna medel. Då bör det vara så att du initialt äger en så stor andel i fastigheten som motsvarar hälften av den gemensamma insatsen, medan den övriga delen ägs till en början mer av din sambo men att även detta trappas upp och blir helt utjämnat från den dagen ni varit ihop i fem år.

Sammanfattningsvis
Vill din make skriva äktenskapsförord bör du alltså vara medveten om att den gemensamma bostaden utifrån de uppgifter du beskriver i nuläget är er gemensamma och ska delas lika vid en skilsmässa. När det gäller den senare införskaffade fastigheten ska även den delas lika från den dagen ni varit ihop i fem år om den inte genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom.

Hoppas det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning.

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88142)