FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder25/04/2018

Hur påverkar demens risken för att dömas för brott?

Min far är 70 år och dement och hemtjänsten har hittat cannabis, vilket gjorde att dom kontaktade polisen som i sin tur gjorde husrannsakan.

Dom hittade hagelpatroner ( han hade licens förrut, men patronerna måste blivit bortglömda) och 500 gr hasch.

Nu åtalar dom honom för narkotika i överlåtelsesyfte och vapenbrott.

Kan han verkligen bli dömd som en "vanlig" människa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att dömas för narkotikabrott (1 § narkotikastrafflagen) eller eventuellt ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen) så måste man ha uppsåt till brottet, vad dock gäller vapenbrott enligt 9 kap. 2 § d vapenlagen så krävs endast oaktsamhet.

Båda brotten (avseende narkotikainnehavet och innehavet av ammunition) kräver dock ändå någon form av insikt kring omständigheterna som råder. Demens kan ta sig olika uttryck och vara olika långt gången så jag kan inte uttala mig om huruvida din far skulle kunna anses skyldig och dömas för brottet eller ej, det jag kan säga dock är att om hans demens har påverkat hans verklighetsuppfattning så pass mycket att han inte vet om att han haft ammunition och hasch hemma så skulle det kunna innebära att han inte kan anses haft uppsåt/inte varit oaktsam. Men det bygger alltså på att han inte skulle ha insikt om att han hade hasch hemma, vad gäller ammunitionen så krävs det att han inte hade insikt och inte heller borde haft insikt om att det fanns hemma.

Men om hans demens inte påverkat hans insikt om de faktiska omständigheterna eller åtminstone inte påverkat hans insikt till den grad att han förlorat verklighetsuppfattningen så utgör inte demens hinder för att anses skyldig till brott. Det kan dock fortfarande påverka straffet då det tas med i beaktande vid straffmätningen. Generellt kan också sägas att hög ålder och demens kan, beroende på omständigheterna, leda till påföljdseftergift enligt 29 kap. 6 § brottsbalken (vilket innebär att man döms för brottet men inget straff utdöms) eller i vart fall att inte fängelse utdöms.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, du är alltid varmt välkommen att komma in med nya frågor till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo