Hur påverkar de ekonomiska insatserna vid köp av fastighet makarnas andelar?

FRÅGA
<p>Ett par köper gemensamt en villa. Äger 50%var. 1/4 2018 flyttar kvinnan till annat boende. Mannen bor kvar. 1 1/2 månad senare avlider kvinnan. Ingen bodelning gjord avd fastigheten</p><p>Nu hävdar mannen att han la in 200 000kr av eget kapital vid köpet. Tar man ngn hänsyn till detta nu när arvskifte görs?</p>
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När två eller fler innehar egendom gemensamt finns det en presumtions regel som säger att andelarna i egendomen ska vara lika stora om inte annat förhållande visas (1 § lag om samäganderätt). Något som kan bryta denna är den ekonomiska insats som parterna gjorde vid införskaffandet av egendomen. När det är två makar eller sambor som har köpt egendom gemensamt är det dock annat som även påverkar bedömningen. Man tittar då även på den personliga och ekonomiska gemenskap som föreligger mellan makarna (NJA 2012 s. 377). Det finns inte någon regel för hur man sedan gör bedömningen över hur stora andelar makarna anses äga, men det som jag kan säga är att man i de flesta rättsfall som gäller samäganderätt mellan sambor och makar kommer fram till att de äger hälften var. Ifall makarna vid inköpet av villan hade en gemensam ekonomi och bidrog till det gemensamma hushållet borde andelarna troligtvis anses vara hälften var. Jag kan dock inte utlova att så är fallet i din situation då det beror på de specifika omständigheterna, men troligtvis skulle det bli utfallet. Att den efterlevande maken la in 200 000 kr av eget kapital vid köpet borde inte förändra bedömningen av hur stora delar av huset som makarna anses äga, utan man gör en helhetsbedömning över hur den ekonomiska gemenskapen såg ut vid förvärvet av fastigheten.

Hur detta påverkar arvsrätten beror ju lite på hur omständigheterna ser ut i din specifika situation. Ifall den avlidne inte hade några särkullbarn och den efterlevande maken har arvsrätt kommer han få fri förfoganderätt till den avlidnes del av huset (3 kap 1 § ärvdabalken). Innan arvskifte ska man dessutom genomföra en bodelning (23 kap 1 § ärvdabalken). Detta innebär att äganderätten kan ändras mellan de olika makarna vilket påverkar om fastigheten ens kommer ingå vid ett arvskifte. I och med att jag inte vet speciellt mycket om din situation kan jag inte säga speciellt mycket om det. Hur som helst borde det faktum att den ena maken lade in 200 000 vid köpet av fastigheten inte påverka ägarnas andelar i den.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (17)
2018-11-21 Kan min frus särkullbarn få lika mycket i arv som mina biologiska barn?
2018-11-01 Bouppteckning, arv och testamente
2018-09-23 Hur påverkar de ekonomiska insatserna vid köp av fastighet makarnas andelar?
2018-04-17 Kan testamentsexekutor vara jävig?

Alla besvarade frågor (66955)