FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder25/03/2017

Hur påverkar återfallsbrottvid rån straffbedömningen och risken för häktning?

Om man begår samma brott flera gånger och åker fast för samma Tex rån. Blir straffet strängare då? Och isf vilket lagrum gäller? Och om man har rånat, blir man häktat direkt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Återfallsbrotts inverkan på val av påföljd

Återfallsbrott, alltså där man fortsätter begå brott trots att man dömts och straffats för brott tidigare, kan påverka beslutet om vilket påföljd du kommer dömas till. När man skall avgöra vilken påföljd en person skall dömas till, alltså böter, villkorlig dom, skyddstillsyn eller fängelse, förespråkar man alltid att man skall undvika fängelse så långt det går. Återfallsbrott är dock en sådan omständighet som talar för att man skall dömas till fängelse framför exempelvis skyddstillsyn. Detta framgår av 30 kapitlet 4 § i Brottsbalken.

Återfallsbrotts inverkan på hur hårt straff man utdömer

Hur hårt ett straff blir påverkas av den straffskala som finns för just det brott man begått. Rån har en straffskala på 1-6 år. Vart man hamnar på denna skala är högst beroende av flera olika omständigheter och domstolen bedömning av dessa omständigheter. Saker som kan påverka vart man hamnar på straffskalan är bland annat ålder(är man ung kan det tala för ett lindrigare straff, är man äldre kan det tala för hårdare), om det förelegat förmildrande omständigheter(exempelvis om man har en psykisk sjukdom som påverkar ens handlingar vilket talar för ett lindrigare straff). Sedan har vi återfallsbrott som är en annan omständighet vilket påverkar hur hårt straffet blir, detta kan anses vara en försvårande omständighet, vilket talar för ett hårdare straff, alltså högre upp i straffskalan. Försvårande och förmildrande omständigheter hittar du i 29 kapitlet Brottsbalken.

Återfallsbrott och häktning

Om man skall häktas eller inte beror inte på återfallsbrott enbart, det är dock en omständighet som kan påverka ett beslut om häktning. Häktning är ingen obligatorisk åtgärd, utan det är något som kan/får ske om det finns risk för att den misstänkte antingen kommer hindra utredningen av brottet, lämna landet, eller fortsätta begå brott. Återfallsbrott kan här ha en inverkan på beslutet om häktning skall ske eller inte. För att man skall häktas på grund av detta skall återfallsbrotten visa på att risken finns att den misstänkte kommer fortsätta begå brott under tiden man väntar på rättegång. Det skall dessutom vara en risk att den misstänkte kommer fortsätta begå brott inom en snar framtid. Bara det faktum att du begått brott innan ger ingen ”självklar” förutsättning för att häktning skall ske, det är högst en bedömningsfråga för domstolen. Reglerna om häktning hittar du 24 kapitlet i Rättegångsbalken.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Matilda BonaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”