FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/07/2021

Hur påverkar återfall mitt straff efter att jag tjänat mitt första straff? Hur påverkar återfall under en rättegång mitt straff?

I våras blev jag utsatt för en husrannsakan, där polisen bl.a beslagtog två cannabisplantor, ca 10 g torkad cannabis samt odlingsutrustning. Jag har ännu inte fått mitt straff, men min advokat hoppas på strafföreläggande, då jag odlade av strikt medicinska skäl. När dom väl faller är jag fullt redo att göra vad som krävs, men jag har ett par funderingar: efter straffet är avtjänat, vad händer om jag återigen skulle bli tagen för t.ex innehav eller något liknande ringa narkotikabrott? Kommer mitt tidigare straff att påverka mitt straff om jag skulle åka fast igen? Och, nu under tiden jag väntar på dom, om jag åker fast för ex. ringa narkotikainnehav, blir följden av det större pga domen som ännu inte fallit?

Kanske rörigt formulerat, men hoppas ni förstår vad jag menar.

Otroligt tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).

Första frågan

Jag uppfattar första frågan som att du undrar ifall det första straffet hade påverkat ett straff för ett eventuellt andra brott.

Återfall kan påverka påföljdsbestämningen och kan även skärpa straffvärdet

Att du skulle bli dömd för ett liknande narkotikabrott efter att du avtjänat det första brottet innebär att du fått s.k. återfall. Återfall är alltså när du begår ett nytt brott och döms till en ny påföljd efter att du redan blivit dömd till ett straff för samma huvudbrott. För att räknas som återfall måste brottsligheterna vara nära i tiden, ungefär inom en tre till fyra års-period.

Återfall beaktas först vid den frihetsberövande påföljdsbestämningen, alltså vid bedömningen av vilket straff som blir aktuellt, tex böter eller fängelse (30 kap. 4 § första stycket BrB). Vid påföljdsbestämningen är återfall en omständighet som talar för fängelse vid påföljdsvalet (30 kap. 4 § andra stycket BrB). I ditt fall verkar fängelse inte vara aktuellt eftersom hoppet mellan strafföreläggande och fängelse är stort. Det är även oproportionerligt att bli dömd för fängelse för ditt aktuella brott.

Återfall kan dock även anses vara en försvårande omständighet som kan skärpa straffvärdet i vissa fall (29 kap. 4 § BrB). Återfall kan påverka och skärpa straffvärdet om man inte kunnat ta tillräckligt mycket hänsyn till det i stadiet vid påföljdsbestämningen.

I straffvärde så beaktar man bland annat skadan, motiv och allvarligheten i brottet (29 kap. 1 § andra stycket BrB). Eftersom det rör sig om ett andra ringa narkotikabrott i ditt fall så tror jag inte att det hade påverkat det andra straffet. Det är dock viktigt att understryka att endast en domstol som har kännedom om alla omständigheter kan bedöma huruvida ditt straff för det eventuellt andra brottet kommer att se ut.

Andra frågan

Jag tolkar din andra fråga som att du undrar ifall följden på första brottet blir mer allvarlig om du åker fast för ringa narkotikainnehav under rättsprocessen av det första brottet.

Åtal mot samma person kan handläggas i samma rättegång eftersom huvudregeln är att rätten bestämmer en gemensam påföljd för brotten

Om det rör sig om flera brott av samma gärningsman så kan målen kumuleras. Det innebär att om åtal väckts mot dig för båda brotten, ska åtalen handläggas i en gemensam rättegång (45 kap. 3 § första stycket RB). Denna processuella regel beror på att en gemensam påföljd som huvudregel ska bestämmas för flerfaldig brottslighet (30 kap. 3 § första stycket BrB). Rätten kommer alltså troligtvis att handlägga båda brotten i samma rättegång om åklagaren väljer att väcka åtal. Första brottet i sig blir inte mer allvarligt, men eftersom man gör en samlad bedömning av båda brotten vid påföljdsbestämningen så kan det slutgiltiga straffet bli mer allvarligt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal KryouRådgivare
Hittade du inte det du sökte?