Hur påverkar adoption relationen till biologiska föräldrar?

2016-07-17 i Adoption
FRÅGA
om jag adopteras av en ny ( mamma ) min biologiska är död ..försvinner min biologiska pappa då med...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på olika faktorer och hur de inblandades familjesituation ser ut för tillfället. Reglerna om adoption kan du hitta i föräldrabalkens (FB) fjärde kapitel. Du kan hitta föräldrabalken här. För just din fråga blir FB 4:8 relevant. Den hittar du här. Jag inleder med en redogörelse av lagen och förklarar sedan vad det betyder i din situation.

Regeln i FB 4:8 säger att vid tillämpning av lagar och andra författningar som ger släktskap rättslig betydelse ska adoptivbarn anses som adoptantens barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Har make adopterat andre makens barn eller adoptivbarn, ska dock barnet anses som makarnas gemensamma.

Regeln ovan betyder att om en person adopterar ett barn, så kommer adoptivbarnet i rättsliga sammanhang likställas med personens biologiska barn. De biologiska föräldrarna ses då inte längre som föräldrar. Det innebär t. ex. att barnet ärver sin adoptivförälder, men inte de biologiska föräldrarna. När ett barn adopteras av en person klipps bandet till båda de biologiska föräldrarna. Ett undantag från detta görs om adoptivföräldern är gift med en av de biologiska föräldrarna. En person kan adoptera sin makes barn, vilket gör att barnet ses som makarnas gemensamma.

Svaret på din fråga blir alltså beroende av relationen mellan din pappa och adoptivmamman. Om de inte är gifta, så kommer du juridiskt inte längre ses som din pappas barn efter adoptionen. Om din pappa och adoptivmamman är gifta, så kommer du i rättsliga sammanhang ses som deras gemensamma barn.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (546)
2020-10-09 Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?
2020-09-30 Får jag adoptera min sambos barn
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?

Alla besvarade frågor (85407)