Hur påverka felaktigt arv?

Hej.

Min pappa avled för ett tag sedan. Han lämnar efter sig mig,min syster,maka samt ett särkullbarn. Pappa har inte skrivit testamente,troligtvis på grund av okunskap kring de lagar som reglerar arv. Därmed är situationen sådan att min mamma ärver 50% och min halvsyster 50%. För mig och min syster känns detta mycket orättvist och troligen inte alls vad pappa tänkt sig utifrån att han inte förstått detta. Tanken är ju att jag och min syster sen ska ärva vår mamma. Till saken hör att mamma här en ansträngd ekonomisk situationen vilket i praktiken innebär att vi inte kommer få ärva något. Hade pappa skrivit testamente har jag fattat det som att han kunde reglerat min halvsysters del till laglott.

Min fråga är om jag och min syster har något utrymme att kunna påverka denna situation?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Om inget testamente skrivits kan man tyvärr inte utgå från den avlidnes förmodade vilja utan den legala arvsordningen träder i kraft. Av din beskrivning att döma är dock arvet felaktigt och du och din syster har i så fall rätt att kräva er del av arvet från särkullbarnet.

Bröstarvingarna delar lika

Eftersom inget testamente skrivits ska du, din syster och din pappas särkullbarn i egenskap av bröstarvingar ärva 1/3 var av hela arvet (2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)).

Särkullbarnets rätt

Särkullbarnet har rätt att få ut sin del direkt (3 kap. 1 § första stycket, andra meningen ÄB). Först görs dock ett avdrag för vad din mamma har rätt till enligt den s.k. prisbasbeloppsregeln. Denna regel innebär att din mamma har rätt att få ut fyra gånger det prisbasbelopp som gällde vid din pappas död (sammanlagt för 2017 blir detta 179 200 kr, se SCB).

Prisbasbeloppet till din mamma

Från detta belopp dras av vad hon får genom bodelning och hennes enskilda egendom, det kan alltså i praktiken bli 0 kr (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta belopp har särkullbarnet rätt till sin del av först efter din mammas död (3 kap. 2 § ÄB).

Du och din systers efterarv

Du och din syster är bröstarvingar både till den avlidne maken (din pappa) och den efterlevande maken (din mamma). Därmed ärver er mamma pengarna ert arv först och ni får ut detta vid hennes död. Hon kan inte testamentera bort er del av er pappas arv (3 kap. 1, 2 § ÄB).

Verkställandet av er rätt

Beroende på hur långt gången arvskiftesprocessen är ser förfarandet olika ut för dig och din syster att kräva ut ert arv.

Oskiftat arv

Om arvet inte har delats ut än har du och din syster samt särkullbarnet ansvar över att fördela arvet och då kan ni i detta skedet helt enkelt ta i anspråk era respektive delar (23 kap. 1 § ÄB).

Om särkullbarnet hindrar er från detta kan ni begära att en skiftesman tillsätts av rätten (23 kap. 5 § ÄB). Hör då av er till närmsta tingsrätten och ansök om detta.

Skiftat arv

Om arvet redan tagits ut av er och du och din syster varit med i processen anses ni antagligen ha avhändat er era delar av arvet frivilligt till särkullbarnet. Det kan dock tänkas att ni kan kräva er del av särkullbarnet ändå med hänvisning till 36 § avtalslagen, som säger att oskäliga avtal ska ogiltigförklaras. Avtalet i det här fallet är att ni avhändade er arvet och oskäligheten består i att särkullbarnet fick mer än vad hon skulle utan att säga till och att ni inte var medvetna om felet.

Slutsats

Du och din syster i längden och er mamma i praktiken, verkar alltså ha fått ut för lite av din pappas arv. Om detta inte verkställts än är det viktigt att ni ser till att det inte fördelas på detta sätt utan att du och din syster ärver varsin tredjedel genom er mamma.

Om arvet redan skiftats kan det vara för sent men jag föreslår att ni i så fall söker vidare rådgivning hos oss för att prata om möjligheten att kräva ut det på rättslig väg. Vi kan nås via email på info@lawline.se eller telefon 08-533 300 04.

Hoppas svaret är till hjälp och att ni finner en lösning på detta.

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”